Til hovedinnhold

Folkehøgskolekontoret

Folkehøgskoleorganisasjonene har felles lokaler på Folkehøgskolekontoret i Brugata 19 i Oslo.

Folkehøgskoleorganisasjonene:

Folkehøgskoleforbundet (FHF):

Ide- og arbeidstakerorganisasjon for de frilynte folkehøgskolene i Norge.

Informasjonskontoret for folkehøgskolen (IF):

Eies av de frilynte folkehøgskolene og driver informasjons- og kommunikasjonsarbeid på vegne av skolene. Driver nettsider og sosiale medier i samarbeid med IKF.

Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF):

Ide- og arbeidstakerorganisasjon for de kristne folkehøgskolene i Norge.

Informasjonskontoret for kristen folkehøgskole (IKF):

Eies av de kristne  folkehøgskolene i Norge og driver informasjons- og kommunikasjonsarbeid på vegne av skolene. Driver nettsider og sosiale medier i samarbeid med IF.

Folkehøgskolerådet (FHSR):

Folkehøgskolenes felles samarbeidsorgan for samfunns- og myndighetskontakt, økonomi, tilskudd, lov og forskrift.