Rundskriv 2017:

Rundskrivene er lagret som PDF-filer, og du trenger Acrobat Reader versjon 4,0 eller nyere for å åpne dokumentene. Programmet er gratis og kan lastes ned her. 
 
FHSR-rundskriv 26/17 LØNNSUTVIKLING/LØNNSUTGIFTER
VEDLEGG

FHSR-rundskriv 25/17 FOLKEHØGSKOLERÅDETS UTREGNING AV TILSKUDD 2018 - ERSTATTER RUNDSKRIV 24/17

FHSR-rundskriv 24/17 FOLKEHØGSKOLERÅDETS UTREGNING AV TILSKUDD 2018

FHSR-rundskriv 23/17 GARANTIBELØP FRA ELEVER UTENFOR EU/EØS-OMRÅDET
ENGLISH VERSION

FHSR-rundskriv 22/17 BUDSJETTFORLIK OG KORTKURS

FHSR-rundskriv 21/17 ENIGHET OM FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2018

FHSR-rundskriv 20/17 REKTORSAMLINGEN 2018

FHSR-rundskriv 19/17 DEKNING AV EKSTRAUTGIFTER TIL MAT

FHSR-rundskriv 18/17 KOMMENTAR TIL FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2018

FHSR-rundskriv 17/17 UTLYSNING DAGLIG LEDER

FHSR-rundskriv 16/17 FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2018

FHSR-rundskriv 15/17 REFUSJONSKRAV FOR VIKARUTGIFTER FOR ARBEID FOR TILLITSVALGT
VEDLEGG

FHSR-rundskriv 14/17 UTLYSNING AV MIDLER TIL STIPEND 2018

FHSR-rundskriv 13/17 UTLYSNING AV EVENTUELLE MIDLER TIL FELLES PEDAGOGISK UTVIKLINGSTILTAK FOR ÅR 2018

FHSR-rundskriv 12/17 OPPHOLDSPENGER SKOLEÅRET 2018/2019

FHSR-rundskriv 11/17 RESULTAT AV ØKONOMIANALYSEN 2016

FHSR-rundskriv 10/17 FRAVÆR OG OMGJØRING AV UTDANNINGSLÅN TIL STIPEND FOR FOLKEHØGSKOLEELEVER

FHSR-rundskriv 09/17 RENTEUTGIFTER

FHSR-rundskriv 08/17 OPPHOLDSPENGER 2018/19

FHSR-rundskriv 07/17 HUSLEIETILSKUDD - RETNINGSLINJER

FHSR-rundskriv 06/17 ØKONOMIANALYSE 2016
VEDLEGG

FHSR-rundskriv 05/17 STILLINGER OG LØNN I FOLKEHØGSKOLEN

FHSR-rundskriv 04/17 FOLKEHØGSKOLENE - DIVERSE FRISTER

FHSR-rundskriv 03/17 OVERSIKT OVER OT-KOORDINATORER I ALLE LANDETS FYLKER

FHSR-rundskriv 02/17 LØNNSUTVIKLING OG LØNNSUTGIFTER
VEDLEGG

FHSR-rundskriv 01/17

STATSTILSKUDD OG TILSKUDDSBREV FOR 2017


 

 
 

Folkehøgskolerådet 
Besøksadresse: Øvre Vollgate 13
Postadresse: Postboks 420 Sentrum, 0103 Oslo
Telefon: 22 47 43 00 - Telefaks: 22 47 43 01

E-post:
fhsr@folkehogskole.no