Rundskriv 2010:

Rundskrivene er lagret som PDF-filer, og du trenger Acrobat Reader versjon 4,0 eller nyere for å åpne dokumentene. Programmet er gratis og kan lastes ned her. 
   
FHSR-rundskriv 21/10 REKTORMØTET 17. OG 18. - 20. JANUAR 2011

FHSR-rundskriv 20/10 TILBUD OM DELTAKELSE I UTJEVNINGSORDNING FOR OPPHØRTE PENSJONSAVTALER
VEDLEGG

FHSR-rundskriv 19/10 STATSBUDSJETTET 2011 - INNSTILLING FRA FINANSKOMITEEN

FHSR-rundskriv 18/10 SAMTALEOPPLEGG

FHSR-rundskriv 17/10 REKTORSAMLINGEN 2011

FHSR-rundskriv 16/10 OPPHALDSPENGAR SKOLEÅRET 2011/2012

FHSR-rundskriv 15/10 FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2011 - BREV TIL STORTINGET

FHSR-rundskriv 14/10 FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2011

FHSR-rundskriv 13/10 OPPHOLDSPENGER 2010-11

FHSR-rundskriv 12/10 NTNU-RAPPORT: ELEVERS UTBYTTE AV FOLKEHØGSKOLEN

FHSR-rundskriv 11/10 REFUSJONSKRAV FOR VIKARUTGIFTER FOR ARBEID FOR TILLITSVALGT
VEDLEGG

FHSR-rundskriv 10/10 UTLYSNING AV EVENTUELLE MIDLER TIL FELLES PEDAGOGISK UTVIKLINGSTILTAK FOR ÅR 2011

FHSR-rundskriv 09/10 UTLYSING AV MIDLER TIL REISESTIPEND

FHSR-rundskriv 08/10 FONDET FOR FOLKEHØGSKOLEN

FHSR-rundskriv 07/10 STILLINGER I FOLKEHØGSKOLEN

FHSR-rundskriv 06/10 TILSKUDDS- OG KOSTNADSUNDERSØKELSE 2009
VEDLEGG

FHSR-rundskriv 05/10 LØNNSUTVIKLING/LØNNSUTGIFTER

FHSR-rundskriv 04/10 LÆRERSURVEY - FOLKEHØGSKOLENE - NY UTSENDELSE

FHSR-rundskriv 03/10 SIKRINGSRUTINER VED FRILUFTSUNDERVISNINGEN
VEDLEGG

FHSR-rundskriv 02/10 LÆRERSURVEY OG REKTORMØTE

FHSR-rundskriv 01/10

GARANTIBELØP FRA ELEVER UTENFOR EU/EØS-OMRÅDET


 

 
 

Folkehøgskolerådet 
Besøksadresse: Øvre Vollgate 13
Postadresse: Postboks 420 Sentrum, 0103 Oslo
Telefon: 22 47 43 00 - Telefaks: 22 47 43 01

E-post:
fhsr@folkehogskole.no