Rundskriv 2009:

Rundskrivene er lagret som PDF-filer, og du trenger Acrobat Reader versjon 4,0 eller nyere for å åpne dokumentene. Programmet er gratis og kan lastes ned her. 
   
FHSR-rundskriv 25/09 LÆRERSURVEY - FOLKEHØGSKOLENE

FHSR-rundskriv 24/09 MIDLER TIL VIKAR FOR TILLITSVALGT

FHSR-rundskriv 23/09 HØRING: TAK PÅ DEN ENKELTE FOLKEHØGSKOLES HUSLEIEGRUNNLAG

FHSR-rundskriv 22/09 STATSBUDSJETTET FOR 2010 - MERKNADER

FHSR-rundskriv 21/09 NYE FRISTER FOR INNSENDING AV SØKNADER

FHSR-rundskriv 20/09 REKTORSAMLINGEN 2009

FHSR-rundskriv 19/09 FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2010

FHSR-rundskriv 18/09 OPPHALDSPENGAR 2010/2011

FHSR-rundskriv 17/09 OPPHOLDSPENGER 2009-10

FHSR-rundskriv 16/09 REFUSJONSKRAV FOR VIKARUTGIFTER FOR ARBEID FOR TILLITSVALGT

FHSR-rundskriv 15/09 UTLYSNING AV EVENTUELLE MIDLER TIL FELLES PEDAGOGISK UTVIKLINGSTILTAK FOR ÅR 2010

FHSR-rundskriv 14/09 UTLYSNING AV MIDLER TIL REISESTIPEND OG ELEVUTVEKSLING I ÅR 2010

FHSR-rundskriv 13/09 TILSKUDDS- OG KOSTNADSUNDERSØKELSE 2008
VEDLEGG

FHSR-rundskriv 12/09 NY OFFENTLIGHETSLOV

FHSR-rundskriv 11/09 AVTALE MELLOM FOLKEHØGSKOLENE OG KOPINOR

FHSR-rundskriv 10/09 IKV-STILLINGER I FOLKEHØGSKOLEN
VEDLEGG

FHSR-rundskriv 09/09 FONDET FOR FOLKEHØGSKOLEN

FHSR-rundskriv 08/09

FORSIKRINGSORDNINGER FOR ELEVER OG ANSATTE I FOLKEHØGSKOLE


FHSR-rundskriv 07/09

BEDRIFTSHELSETJENESTE PÅ FOLKEHØGSKOLENE


FHSR-rundskriv 06/09 GARANTIBELØP FRA ELEVER UTENFOR EU/EØS-OMRÅDET

FHSR-rundskriv 05/09

REGLER FOR BRANNSIKRING VED FOLKEHØGSKOLER


FHSR-rundskriv 04/09 LØNNSPLASSERING FOR IKV-ANSATTE
VEDLEGG

FHSR-rundskriv 03/09 STORTINGSMELDING OM KOMPETANSEBEHOV I FRAMTIDA

FHSR-rundskriv 02/09 FOLKEHØGSKOLENE OG TILTAKSPAKKER

FHSR-rundskriv 01/09

TILSKUDDSBREV OG INNRETNINGEN AV TILSKUDDET


 

 
 

Folkehøgskolerådet 
Besøksadresse: Øvre Vollgate 13
Postadresse: Postboks 420 Sentrum, 0103 Oslo
Telefon: 22 47 43 00 - Telefaks: 22 47 43 01

E-post:
fhsr@folkehogskole.no