Rundskriv 2008:

Rundskrivene er lagret som PDF-filer, og du trenger Acrobat Reader versjon 4,0 eller nyere for å åpne dokumentene. Programmet er gratis og kan lastes ned her. 
   
FHSR-rundskriv 28/08 1. MERVERDIAVGIFT OG 2. BRANNFORSKRIFTER

FHSR-rundskriv 27/08 REKTORMØTE PROGRAM

FHSR-rundskriv 26/08 REKTORSAMLINGEN 2009

FHSR-rundskriv 25/08 RESULTAT AV KOSTNADSUNDERSØKELSE 2007

FHSR-rundskriv 24/08 FORSLAG TIL STADSBUDSJETT 2009 III

FHSR-rundskriv 23/08 FORSLAG TIL STADSBUDSJETT 2009 II

FHSR-rundskriv 22/08 FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2009

FHSR-rundskriv 21/08 SØKNADER OG ELEVER – INNSAMLINGER VIA NAVI SENTRALBASE

FHSR-rundskriv 20/08

FOLKEHØGSKOLENE – ØKONOMI OG TILSKUDD


FHSR-rundskriv 19/08

HUSLEIETILSKUDD – NYE REGLER


FHSR-rundskriv 18/08 ULYKKESFORSIKRING

FHSR-rundskriv 17/08 OPPHALDSPENGAR SKOLEÅRET 2009/2010

FHSR-rundskriv 16/08 REFUSJONSKRAV FOR VIKARUTGIFTER FOR ARBEID FOR TILLITSVALGT

FHSR-rundskriv 15/08 UTLYSING AV EVENTUELLE MIDLER TIL FELLES PEDAGOGISK UTVIKLINGSTILTAK FOR ÅR 2009

FHSR-rundskriv 14/08 UTLYSING AV MIDLER TIL REISESTIPEND OG ELEVUTVEKSLING I ÅR 2009

FHSR-rundskriv 13/08 OPPHOLDSPENGER 2008-09

FHSR-rundskriv 12/08

HUSLEIETILSKUDD - ENDRINGER I REGELVERKET


FHSR-rundskriv 11/08

AVTALE MELLOM FOLKEHØGSKOLENE OG KOPINOR
VEDLEGG


FHSR-rundskriv 10/08 REKTOR- OG INSPEKTØRSTILLINGEN I FOLKEHØGSKOLEN PER 2008
VEDLEGG

FHSR-rundskriv 09/08

VITNEMÅL – FRAVÆR OG RAPPORTERING TIL STATENS LÅNEKASSE


FHSR-rundskriv 08/08

LØNNSPLASSERING AV REKTOR OG INSPEKTØR


FHSR-rundskriv 07/08 TILSKUDDS- OG KOSTNADSUNDERSØKELSE 2007
VEDLEGG

FHSR-rundskriv PROGRAM TEMAKONFERANSEN

FHSR-rundskriv 06/08 ELEVTALL 2007

FHSR-rundskriv 05/08 FOLKEHØGSKOLE MINST LIKE AKTUELT SOM TIDLIGERE...

FHSR-rundskriv 04/08

GARANTIBELØP FRA ELEVER UTENFOR EU/EØS-OMRÅDET


FHSR-rundskriv 03/08 FOLKEHØGSKOLENE - DIVERSE FRISTER

FHSR-rundskriv 02/08 OVERSIKT OVER RUNDSKRIV 2007

FHSR-rundskriv 01/08: RESULTAT AV KOSTNADSUNDERSØKELSE 2006

 

 
 

Folkehøgskolerådet 
Besøksadresse: Øvre Vollgate 13
Postadresse: Postboks 420 Sentrum, 0103 Oslo
Telefon: 22 47 43 00 - Telefaks: 22 47 43 01

E-post:
fhsr@folkehogskole.no