Til hovedinnhold

På folkehøgskole med mentorordning

Til rådgivere i videregående opplæring og oppfølgingstjenesten

_MG_0797

Skoleåret 2016-2017 vil Ringerike folkehøgskole (Hønefoss), Risøy folkehøgskole (Tvedestrand) og Skiringssal folkehøgskole (Sandefjord) gjennomføre pilotprosjektet mentorordning i folkehøgskolen.

Målet med prosjektet er å skape motivasjon for ny læring og fullføring av videregående opplæring for ungdom som går på folkehøgskole uten å ha fullført videregående opplæring. Prosjektet er finansiert av Kunnskapsdepartementet.

Mentoreleven søker plass som vanlig elev ved skolene. I starten av skoleåret kobles eleven med sin mentor blant skolens lærere/personale. Mentorene gjennomgår et mentorkurs våren 2016.
Mentorelevene følges opp i samtaler med sin mentor gjennom folkehøgskoleåret og i inntil ett år etter avslutning.

Prosjektet vil dokumenteres og evalueres av Høgskolen i Sørøst-Norge.

Med denne folderen ønsker vi å gjøre rådgivere i videregående opplæring og oppfølgingstjenesten oppmerksom på ordningen, slik at rådgiver kan ha folkehøgskole med mentorordning med i sin vurdering og rådgivning i møte med ungdom som kan ha glede og nytte av dette.

mentor

Klikk på bildet for å laste ned brosjyren

Last ned brosjyren om mentorprosjektet

Kommentarer