Til hovedinnhold

Evje Folkehøgskole

Før du søker

Pass på at du har dette klart før du begynner søknaden din:

Husk å finne frem nødvendige vedlegg til søknaden! Vitnemål vedlegges, og evt arbeidsattester og lignende dersom du har det.

Informasjon om søkeren

Kjønn:* 

Foresatte