Åsane Folkehøgskole

Før du søker

Pass på at du har disse vedleggene klare før du begynner på søknaden din:

Papirer fra videregående skole / arbeidsattest fra de siste år eller annen relevant dokumentasjon.
Søkere til Skriveverksted må legge ved 2-5 sider med egenproduserte tekster. Tekstene skal fortrinnsvis være på norsk.
Vedlegg kan eventutelt ettersendes per  e-post eller post.

Informasjon om søkeren

Kjønn:*