Sunnmøre Folkehøgskule

Før du søker

Pass på at du har disse vedleggene klare før du begynner på søknaden din:

Vitnemål, evt. karakterutskrift frå siste termin på vidaregåande skule, evt. ungdomsskule (eller anna skule/utdanning).

Informasjon om søkeren

Kjønn: