Sunnmøre Folkehøgskule

Før du søker

Pass på at du har dette klart før du begynner søknaden din:

Vi ynskjer bilde av vitnemål, evt. karakterutskrift frå siste termin på vidaregåande skule, evt. ungdomsskule eller anna skule/utdanning. Kan også ettersendast.

Informasjon om søkeren

Når du søker plass på Sunnmøre Folkehøgskule registrerer vi blant annet navn, fødselsnummer og kontaktinformasjon. Vi registrerer dette for å kunne administerere søknaden din til skolen. Les mer om hvordan vi behandler personopplysninger.