Skjeberg Folkehøyskole

Før du søker

Pass på at du har dette klart før du begynner søknaden din:

Vedlegg kreves. Dersom du ikke har det tilgjengelig, kan du ettersende. Legg da heller ved et tomt word-dokument, så får du sendt søknaden.

Informasjon om søkeren

Kjønn:* 

Foresatte

Når du søker plass på Skjeberg Folkehøyskole registrerer vi blant annet navn, fødselsnummer og kontaktinformasjon. Vi registrerer dette for å kunne administerere søknaden din til skolen. Les mer om hvordan vi behandler personopplysninger.