Helgeland Folkehøyskole

Før du søker

Pass på at du har disse vedleggene klare før du begynner på søknaden din:

Ingen vedlegg er nødvendige!

Informasjon om søkeren