Til hovedinnhold

Rødde folkehøgskole

Før du søker

Pass på at du har dette klart før du begynner søknaden din:

Fraværsoversikt og orden/oppførselskarakterer. Har du ikke dette nå, kan du ettersende til rodde@rodde.fhs.no senere.

Informasjon om søkeren