Rødde folkehøgskole

Før du søker

Pass på at du har dette klart før du begynner søknaden din:

Fraværsoversikt og orden/oppførselskarakterer. Har du ikke dette nå, kan du ettersende til rodde@rodde.fhs.no senere.

Informasjon om søkeren

Når du søker plass på Rødde folkehøgskole registrerer vi blant annet navn, fødselsnummer og kontaktinformasjon. Vi registrerer dette for å kunne administerere søknaden din til skolen. Les mer om hvordan vi behandler personopplysninger.