Rødde folkehøgskole

Før du søker

Pass på at du har disse vedleggene klare før du begynner på søknaden din:

Terminkarakterer, fraværsoversikt og orden/oppførselskarakterer.

Har du ikke dette nå, kan du ettersende senere.

Informasjon om søkeren

Når du søker plass på Rødde folkehøgskole registrerer vi blant annet navn, fødselsnummer og kontaktinformasjon. Formålet med registreringene er å administrere søknaden din til skolen. Les mer om hvordan vi behandler personopplysninger.