Til hovedinnhold

Folkehøgskolen 69° Nord

Før du søker

Pass på at du har dette klart før du begynner søknaden din:

Du trenger ikke sende med vedlegg fra videregående skole el. lignende, men det er fint hvis du gjør det!

Informasjon om søkeren

Kjønn: 

Foresatte