Lundheim folkehøgskole

Før du søker

Pass på at du har disse vedleggene klare før du begynner på søknaden din:

1. Kopi av karakterutskrift fra sist semester.

2. Dokumentasjon hvis du har behov for oppfølging og tilrettelegging.

Informasjon om søkeren

Kjønn:* 

Foresatte