Fredly Folkehøgskole

Før du søker

Pass på at du har dette klart før du begynner søknaden din:
- Kopi av de siste utskriftene du har fått fra skolen. Fravær og orden/oppførselskarakter må være med
- Alternativt ettersender du vedleggene som e-post til rektor@fredly.fhs.no, eller pr post til
  Fredly folkehøgskole
  Fredlyvegen 83
  7353 Børsa

Informasjon om søkeren

Foresatte

Når du søker plass på Fredly Folkehøgskole registrerer vi blant annet navn, fødselsnummer og kontaktinformasjon. Vi registrerer dette for å kunne administerere søknaden din til skolen. Les mer om hvordan vi behandler personopplysninger.