Til hovedinnhold

Fredly Folkehøgskole

Før du søker

Pass på at du har dette klart før du begynner søknaden din:
- Kopi av de siste utskriftene du har fått fra skolen. Fravær og orden/oppførselskarakter må være med
- Alternativt ettersender du vedleggene som e-post til rektor@fredly.fhs.no, eller pr post til
  Fredly folkehøgskole
  Fredlyvegen 83
  7353 Børsa

Informasjon om søkeren

Foresatte