Fredly Folkehøgskole

Før du søker

Pass på at du har disse vedleggene klare før du begynner på søknaden din:
Du må legge ved en kopi av de siste utskriftene du har fått fra skolen. Husk at oversikt over fraværet og karakteren i orden/oppførsel må være med.
Alternativt sender du vedleggene som e-post til rektor@fredly.fhs.no, eller pr post til Fredly folkehøgskole, Fredlyvegen 83, 7353 Børsa.

Informasjon om søkeren

Foresatte

Når du søker plass på Fredly Folkehøgskole registrerer vi blant annet navn, fødselsnummer og kontaktinformasjon. Formålet med registreringene er å administrere søknaden din til skolen. Les mer om hvordan vi behandler personopplysninger.