Fredly Folkehøgskole

Før du søker

Pass på at du har disse vedleggene klare før du begynner på søknaden din:
Du må legge ved en kopi av de siste utskriftene du har fått fra skolen. Husk at oversikt over fraværet og karakteren i orden/oppførsel må være med.
Alternativt sender du vedleggene som e-post til rektor@fredly.fhs.no, eller pr post til Fredly folkehøgskole, Fredlyvegen 83, 7353 Børsa.

Informasjon om søkeren