Fana folkehøgskule

Før du søker

Pass på at du har dette klart før du begynner søknaden din:
  • Du behøver ikke å sende ved noen vedlegg til søknaden
  • Feltet Spesielle merknader fyller du bare ut dersom du har kroniske sykdommer eller lidelser som krever tilrettelegging av skoledagen eller på annet vis påvirker hverdagen din i skoleåret

Informasjon om søkeren

Kjønn:* 

Når du søker plass på Fana folkehøgskule registrerer vi blant annet navn, fødselsnummer og kontaktinformasjon. Vi registrerer dette for å kunne administerere søknaden din til skolen. Les mer om hvordan vi behandler personopplysninger.