Rundskriv 2014:

Rundskrivene er lagret som PDF-filer, og du trenger Acrobat Reader versjon 4,0 eller nyere for å åpne dokumentene. Programmet er gratis og kan lastes ned her. 
 
FHSR-rundskriv 20/14 GARANTIBELØP FRA ELEVER UTENFOR EU/EØS-OMRÅDET
ENGLISH

FHSR-rundskriv 19/14 FOLKEHØGSKOLERÅDETS UTREGNING AV TILSKUDD
VEDLEGG

FHSR-rundkskriv 18/14 REKTORSAMLINGEN 2015

FHSR-rundskriv 17/14 REKTORSAMLINGEN 2015

FHSR-rundskriv 16/14 NOTAT TIL SKOLENE VEDRØRENDE KUTT I FORSLAG TIL STATSBUDSJETT FOR 2015

FHSR-rundskriv 15/14 FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015

FHSR-rundskriv 14/14 RESULTAT  AV ØKONOMIANALYSEN 2013

FHSR-rundskriv 13/14 OPPHOLDSPENGER SKOLEÅRET 2015/2016

FHSR-rundskriv 12/14 REFUSJONSKRAV FOR VIKARUTGIFTER FOR ARBEID FOR TILLITSVALGT
VEDLEGG

FHSR-rundskriv 11/14 FONDET FOR FOLKEHØGSKOLEN

FHSR-rundskriv 10/14 UTLYSNING AV MIDLER TIL STIPEND 2015

FHSR-rundskriv 09/14 UTLYSNING AV EVENTUELLE MIDLER TIL FELLES PEDAGOGISK UTVIKLINGSTILTAK FOR ÅR 2015

FHSR-rundskriv 08/14 RENTEUTGIFTER

FHSR-rundskriv 07/14 OPPHOLDSPENGER 2015/16

FHSR-rundskriv 06/14 HUSLEIETILSKUDD - RETNINGSLINJER

FHSR-rundskriv 05/14 MERVERDIAVGIFT - FORHOLDSMESSIG FRADRAG

FHSR-rundskriv 04/14 ØKONOMIANALYSE 2013
VEDLEGG

FHSR-rundskriv 03/14 STILLINGER OG LØNN I FOLKEHØGSKOLEN

FHSR-rundskriv 02/14 LØNNSUTVILKING/LØNNSUTGIFTER
VEDLEGG

FHSR-rundskriv 01/14

FOLKEHØGSKOLENE - DIVERSE FRISTER


 

 
 

Folkehøgskolerådet 
Besøksadresse: Øvre Vollgate 13
Postadresse: Postboks 420 Sentrum, 0103 Oslo
Telefon: 22 47 43 00 - Telefaks: 22 47 43 01

E-post:
fhsr@folkehogskole.no