Rundskriv 2013:

Rundskrivene er lagret som PDF-filer, og du trenger Acrobat Reader versjon 4,0 eller nyere for å åpne dokumentene. Programmet er gratis og kan lastes ned her. 
 
FHSR-rundskriv 23/13 GARANTIBELØP FRA ELEVER UTENFOR EU/EØS-OMRÅDET

IN ENGLISH

FHSR-rundskriv 22/13 FOLKEHØGSKOLERÅDETS UTREGNING AV TILSKUDD 2014 -II

FHSR-rundskriv 21/13 FOLKEHØGSKOLERÅDETS UTREGNING AV TILSKUDD 2014

FHSR-rundskriv 20/13 REKTORSAMLINGEN 2014

FHSR-rundskriv 19/13 FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2014 - TILLEGGSPROP.

FHSR-rundskriv 18/13 RESULTAT AV KOSTNADSUNDERSØKELSE 2012

FHSR-rundskriv 17/13 OPPHOLDSPENGER SKOLEÅRET 2014/2015

FHSR-rundskriv 16/13 FORSIKRINGSORDNINGER I FOLKEHØGSKOLEN

FHSR-rundskriv 15/13 FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2014

FHSR-rundskriv 14/13 FOLKEHØGSKOLENES REGNSKAP OG BRØNNØYSUNDREGISTERET

FHSR-rundskriv 13/13 REFUSJONSKRAV FOR VIKARUTGIFTER FOR ARBEID FOR TILLITSVALGT
VEDLEGG

FHSR-rundksriv 12/13 FONDET FOR FOLKEHØGSKOLEN

FHSR-rundskriv 11/13 UTLYSNING AV MIDLER TIL STIPEND 2013

FHSR-rundskriv 10/13 UTLYSNINGN AV EVENTUELLE MIDLER TIL FELLES PEDAGOGISK UTVIKLINGSTILTAK FOR ÅR 2014 - SØKNADSFRIST 1. NOVEMBER

FHSR-rundskriv 09/13 ØKONOMIKONFERANSEN 2013

FHSR-rundskriv 08/13 OPPHOLDSPENGER 2013/14

FHSR-rundskriv 07/13 HVA KOSTER DET Å GÅ PÅ FOLKEHØGSKOLE?

FHSR-rundskriv 06/13 ELEVSTIPENDIATER - ET LÆRERIKT OG NYTTIG ÅR

FHSR-rundskriv 05/13 LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER OG FOLKEHØGSKOLENE

FHSR-rundskriv 04/13 ANGRERETT VED AVTALE OM SKOLEPLASS
VEDLEGG
VEDLEGG

FHSR-rundskriv 03/13 STILLINGER OG LØNN I FOLKEHØGSKOLEN

FHSR-rundskriv 02/13 ØKONOMIANALYSE 2012
VEDLEGG

FHSR-rundskriv 01/13

FOLKEHØGSKOLENE - DIVERSE FRISTER


 

 
 

Folkehøgskolerådet 
Besøksadresse: Øvre Vollgate 13
Postadresse: Postboks 420 Sentrum, 0103 Oslo
Telefon: 22 47 43 00 - Telefaks: 22 47 43 01

E-post:
fhsr@folkehogskole.no