Rundskriv 2011:

Rundskrivene er lagret som PDF-filer, og du trenger Acrobat Reader versjon 4,0 eller nyere for å åpne dokumentene. Programmet er gratis og kan lastes ned her. 
   
FHSR-rundskriv 26/11 INVITASJON TIL FOLKEHØGSKOLER VEDRØRENDE MOTIVASJONSKURS FOR UNGE ELEVER

FHSR-rundskriv 25/11 FOLKEHØGSKOLERÅDETS UTREGNINGER AV STATSTILSKUDDET FOR 2012
VEDLEGG

FHSR-rundskriv 24/11 REKTORSAMLINGEN 2012

FHSR-rundskriv 23/11 MERVERDIAVGIFTSLOVEN § 3-5 - UNNTAK FOR UNDERVISNING OG SERVERING VED FOLKEHØGSKOLER. NY VERSJON
VEDLEGG

FHSR-rundskriv 22/11 GARANTIBELØP FRA ELEVER UTENFOR EU/EØS-OMRÅDET

FHSR-rundskriv 21/11 RESULTAT AV KOSTNADSUNDERSØKELSE 2010

FHSR-rundskriv 20/11 HUSLEIETILSKUDD - RETNINGSLINJER

FHSR-rundskriv 19/11 FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2012 - 2
VEDLEGG

FHSR-rundskriv 18/11 FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2012

FHSR-rundskriv 17/11 OPPHALDSPENGAR SKOLEÅRET 2012/2013

FHSR-rundskriv 16/11 RUNDSKRIV 23/11 ERSTATTER RUNDSKRIV 16/11

FHSR-rundskriv 15/11 REFUSJONSKRAV FOR VIKARUTGIFTER FOR ARBEID FOR TILLITSVALGT
VEDLEGG

FHSR-rundskriv 14/11 UTLYSNING AV EVENTUELLE MIDLER TIL FELLES PEDAGOGISK UTVIKLINGSTILTAK FOR ÅR 2012 - SØKNADSFRIST 1. NOVEMBER

FHSR-rundskriv 13/11 UTLYSNING AV MIDLER TIL REISESTIPEND 2012

FHSR-rundskriv 12/11 FONDET FOR FOLKEHØGSKOLEN

FHSR-rundskriv 11/11 OPPHOLDSPENGER 2011-12

FHSR-rundskriv 10/11 STILLINGER I FOLKEHØGSKOLEN
VEDLEGG

FHSR-rundskriv 09/11 DOKUMENTASJON FRA REKTORMØTET 2011
VEDLEGG

FHSR-rundskriv 08/11 UTLYSNING AV STILLINGEN SOM INTERNASJONAL SEKRETÆR

FHSR-rundskriv 07/11 TILSKUDDS- OG KOSTNADSUNDERSØKELSE 2010
 

FHSR-rundskriv 06/11 NY GIV OG FOLKEHØGSKOLEN

FHSR-rundskriv 05/11 LØNNSUTVIKLING/LØNNSUTGIFTER
VEDLEGG

FHSR-rundskriv 04/11 DIVERSE FRISTER

FHSR-rundskriv 03/11 HUSLEIETILSKUDD - RETNINGSLINJER

FHSR-rundskriv 02/11 GARANTIBELØP FRA ELEVER UTENFOR EU/EØS- OMRÅDET

FHSR-rundskriv 01/11

RESULTAT AV KONSTNADSUNDERSØKELSE 2009


 

 
 

Folkehøgskolerådet 
Besøksadresse: Øvre Vollgate 13
Postadresse: Postboks 420 Sentrum, 0103 Oslo
Telefon: 22 47 43 00 - Telefaks: 22 47 43 01

E-post:
fhsr@folkehogskole.no