Rundskriv 2004:

Rundskrivene er lagret som PDF-filer, og du trenger Acrobat Reader versjon 4,0 eller nyere for å åpne dokumentene. Programmet er gratis og kan lastes ned her. 
   
FHSR-rundskriv 27/04:

REKTORMØTET 17. – 20. JANUAR 2005 - PROGRAM


FHSR-rundskriv 26/04: OPPHALDSPENGAR 2005-06

FHSR-rundskriv 25/04: KONTROLLSIKRING AV FASTSETTING AV TILSKUDDSTALL

FHSR-rundskriv 24/04: ELEVTALLET FOR 2003 – INNRAPPORTERING AV ENDELIGE TALL

FHSR-rundskriv 23/04: REKTORSAMLINGEN 2005

FHSR-rundskriv 22/04: GODKJENT SKOLEÅR OG KONVERTERING AV LÅN TIL STIPEND

FHSR-rundskriv 21/04: OPPHALDSPENGAR SKOLEÅRET 2005/2006

FHSR-rundskriv 20/04: FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2005 - 2

FHSR-rundskriv 19/04: KONTROLLSIKRING AV ELEVTALLET FOR 2003

FHSR-rundskriv 18/04: FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2005

FHSR-rundskriv 17/04: RESULTAT AV KOSTNADSUNDERSØKELSE 2003

FHSR-rundskriv 16/04: REFUSJONSKRAV FOR VIKARUTGIFTER FOR ARBEID FOR TILLITSVALGT

FHSR-rundskriv 15/04: UTLYSING AV EVENTUELLE MIDLER TIL REISESTIPEND OG ELEVUTVEKSLING I ÅR 2005

FHSR-rundskriv 14/04: UTLYSING AV EVENTUELLE MIDLER TIL FELLES PEDAGOGISK UTVIKLINGSTILTAK FOR ÅR 2005

FHSR-rundskriv 13/04: UTENLANDSKE UTDANNINGSSØKENDE ELEVER PÅ NORSKE FOLKEHØGSKOLER - OMFORDELING MELLOM SKOLENE

FHSR-rundskriv 12/04:

LISTE OVER UTDANNINGSSØKENDE ELEVER TIL UDI


FHSR-rundskriv 11/04:

1. TILSKUDDS- OG KOSTNADSUNDERSØKELSE 2003

2. KOSTNADSUNDERSØKELSEN (REGNEARK)


FHSR-rundskriv 10/04: UTDANNINGSSØKENDE PÅ FOLKEHØGSKOLER

FHSR-rundskriv 09/04: SATSAR FOR TILKALLA FORELESARAR

FHSR-rundskriv 08/04: FONDET FOR FOLKEHØGSKOLEN

FHSR-rundskriv 07/04:

MØTE I HSH FOR DEI PRIVATE FOLKEHØGSKOLANE


FHSR-rundskriv 06/04:

REGISTRERING AV KINESISKE ELEVER PÅ FOLKEHØGSKOLER


FHSR-rundskriv 05/04:

UTENLANDSKE ELEVER PÅ NORSKE FOLKEHØGSKOLER OG BRUK AV AGENTER


FHSR-rundskriv 04/04:

REKTORSTILLINGEN I FOLKEHØGSKOLEN PER 2003 - OPPSUMMERING AV TILBAKEMELDING PÅ RUNDSKRIV


FHSR-rundskriv 03/04: DIVERSE FRISTER

FHSR-rundskriv 02/04: 1) KOMPENSASJON AV MERVERDIAVGIFT FOR PRIVATE OG IDEELLE ORGANISASJONER
2) FORBRUKSAVGIFT PÅ STRØM

FHSR-rundskriv 01/04: OVERSIKT OVER RUNDSKRIV I 2003

 

 
 

Folkehøgskolerådet 
Besøksadresse: Øvre Vollgate 13
Postadresse: Postboks 420 Sentrum, 0103 Oslo
Telefon: 22 47 43 00 - Telefaks: 22 47 43 01

E-post:
fhsr@folkehogskole.no