Rundskriv 2002:

Rundskrivene er lagret som PDF-filer, og du trenger Acrobat Reader versjon 4,0 eller nyere for å åpne dokumentene. Programmet er gratis og kan lastes ned her. 
   
FHSR-rundskriv 27/02: REKTORSAMLINGEN 2003 – PROGRAM

FHSR-rundskriv 26/02: STATSBUDSJETTET 2003 – III

FHSR-rundskriv 25/02: REKTORSAMLINGEN 2003 – OPPSTART OG AVSLUTNING

FHSR-rundskriv 24/02: PU-MIDLER, REISESTIPEND, ELEVUTVEKSLING, OG FONDET

FHSR-rundskriv 23/02: 1. NY FOLKEHØGSKOLELOV – FORELØPIG REFERAT
2. RETTELSE I RUNDSKRIV 22/02

FHSR-rundskriv 22/02: STATENS LÅNEKASSE – OMGJØRING AV STIPEND TIL LÅN   

FHSR-rundskriv 21/02: MINSTEPRISAR SKOLEÅRET 2003/2004

FHSR-rundskriv 20/02:

REKTORSAMLINGEN 2003


FHSR-rundskriv 19/02: NY FOLKEHØGSKOLELOV

FHSR-rundskriv 18/02: INNRAPPORTERING TIL SENTRALT TJENESTEMANNSREGISTER

FHSR-rundskriv 17/02: ANALYSE – FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

FHSR-rundskriv 16/02: FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2003

FHSR-rundskriv 15/02: UTLYSING AV EVENTUELLE MIDLER TIL REISESTIPEND

FHSR-rundskriv 14/02: UTLYSING AV EVENTUELLE MIDLER TIL FELLES PEDAGOGISK

FHSR-rundskriv 13/02: REFUSJONSKRAV FOR VIKARUTGIFTER FOR ARBEID FOR TILLITSV.

FHSR-rundskriv 12/02: UTENLANDSKE UTDANNINGSSØKENDE ELEVER PÅ NORSKE     FOLKEHØGSKOLER – OMFORDELING MELLOM SKOLENE

FHSR-rundskriv 11/02: FRILUFTSLIV OG SIKKERHET II

FHSR-rundskriv 10/02: FONDET FOR FOLKEHØGSKOLEN

FHSR-rundskriv 09/02: GJENNOMGANG AV LOV OM FOLKEHØYSKOLER               

FHSR-rundskriv 08/02: LOV OM FOLKEHØYSKOLER – OT.PRP.NR. 79

FHSR-rundskriv 07/02: TILSKUDDS- OG KOSTNADSUNDERSØKELSE 2001

FHSR-rundskriv 06/02: STATSBUDSJETTET FOR 2002 - DRIFTSTILSKUDD

FHSR-rundskriv 05/02:

UTREGNING AV TIMEPRIS FOR LÆRERE – TIL BRUK VED
BEREGNING FOR BEHOV AV EKSTRARESSURS


FHSR-rundskriv 04/02: FOLKEHØGSKOLENE OG REISEGARANTIFONDET

FHSR-rundskriv 03/02: FORSIKRINGSORDNINGER FOR ELEVER OG PERSONALE

FHSR-rundskriv 02/02: UTENLANDSKE SØKERE OG OPPHOLDSTILLATELSE

FHSR-rundskriv 01/02: OVERSIKT OVER RUNDSKRIV I 2001

  

 
 

Folkehøgskolerådet 
Besøksadresse: Øvre Vollgate 13
Postadresse: Postboks 420 Sentrum, 0103 Oslo
Telefon: 22 47 43 00 - Telefaks: 22 47 43 01

E-post:
fhsr@folkehogskole.no