Hopp over til innholdet

Toneheim Folkehøgskole

Musikkfolkehøgskolen - Med mennesket og musikken i sentrum.

Skolen bygger på utvikling av musikalske evner og ferdigheter som en grunnleggende allmennkulturell verdi. Etter ett år på Toneheim skal elevene ha større sosiale, faglige og menneskelige ferdigheter.
Toneheim Folkehøgskole
Marmorvn. 15
2322 Ridabu
Tlf: 62 54 05 00
Rektor: Jon Krognes
Elevplasser: 170
Gj.snittsalder: 19,5

Skolen eies av:
Foreningen Toneheim Folkehøgskole

Skolen er tilknyttet:
Informasjonskontoret for folkehøgskolen
Skolens nettside
Sist oppdatert: 07.10.15
Spesielt om skolen, utstyr og fasiliteter
Toneheim er en skole for elever som vil jobbe seriøst med musikk, enten du vil ha musikken som hobby, eller vil satse på en karriere som profesjonell musiker og pedagog. Vi fokuserer først og fremst på klassisk musikk og jazz. Alle får opplæring på et hovedinstrument, og det er en lang rekke ensembler som elevene deltar i. Alle klasserom har flygel/piano og stereoanlegg, 20 øvingsrom, eget slagverksrom med en omfattende instrumentpark, studio, egne bandrom, 25 pianoer, 2 kirkeorgler m.m.m. Skolen er et populær konsertsted for profesjonelle musikere, så vi har et unikt konserttilbud tilgjengelig for elevene.
Andre opplysninger om skolen
Skolen ligger idyllisk plassert på gamle Vang prestegård utenfor Hamar. Skolebygget er fra 1972 og 1989, mens internatene er fra 1972 og 2013/14. Elevene våre bor sammen i små hus med mellom 6 og 10 i hvert hus. Internatkapasiteten er 178 elever.
Slik kommer du til skolen
Skolen ligger ca. 3 km fra Hamar sentrum. Ta av fra E6 ved innkjøring Hamar, men retning Elverum - 500 m fra E6 vis a vis Vang Kirke. Bybuss 1 fra jernbanestasjonen retning Sanderud stopper rett ved skolen. Hamar er et jernbaneknutepunkt med hyppige avganger sørover mot Oslo og nordover mot Trondheim. Gardemoen ligger 8 mil sørover. Jevnlig bybuss til Hamar sentrum.
Budapest
Vi reiser til Budapest i siste halvdel av april. Der holder vi flere offentlige konserter og tar for oss av byens omfattende kulturtilbud.
Kostnader
For skoleåret 2015-16 gjelder følgende kostnader:
Innmeldingsgebyr kr 3 000,-
Engangsbeløp til dekning av hovedinstrumentundervisning og diverse kostnader kr 18 000,-
Kost og losji: kr 89 500,- i enkeltrom og kr 84 000,- i dobbeltrom.
Skoletur i april er estimert til ca kr 5 000,-
For oppdatert informasjon: http://www.toneheim.no/om-skolen/okonomi/
Tall for 2016/17 vil bli lagt ut når neste års budsjett er vedtatt i desember.
Opptakskriterier
Fyllt 18 år innen 31.12.16
Har et hovedinstrument (sang, komposisjon, direksjon er også hovedinstrument)
Søknader på jazz må dokumentere ferdighetene med innsendt lydfil.
Skolestart
27.08.2016