Skriv ut denne siden
Send inn søknad her

Toneheim Folkehøgskole

MUSIKKFOLKEHØGSKOLEN - DEN FRILYNTE -

RAUS- LIDENSKAPELIG-SKAPENDE
Skolen bygger på utvikling av musikalske evner og ferdigheter som en grunnleggende allmennkulturell verdi. Etter ett år på Toneheim skal elevene ha større sosiale, faglige og menneskelige ferdigheter.
Spesielt om skolen, utstyr og fasiliteter
Toneheims tilbud er opplæring av høy kvalitet innen kassisk musikk og jazz. Lydstudio, data m/bredbånd, undervisningslab m/ 20 Macer i nettverk, hvert klasserom har flygel/piano og stereoanlegg, 20 øvingsrom, eget slagverksrom, egne jazzrom, 25 pianoer, 2 kirkeorgler m.m.m. Skolen er et populær konsertsted for profesjonelle musikere.
Andre opplysninger om skolen
De fleste elevene våre bor sammen 10 stk i små hus. Internatkapasiteten er 170 elever.
Slik kommer du til skolen
Skolen ligger på gamle Vang prestegård 3 km fra Hamar sentrum. Ta av fra E6 ved innkjøring Hamar, men retning Elverum - 500 m fra E6 vis a vis Vang Kirke. Hamar er et jernbaneknutepunkt med hyppige avganger sørover mot Oslo og nordover mot Trondheim. Gardemoen ligger 8 mil sørover. Jevnlig bybuss til Hamar sentrum.
Kostnader
Et skoleår på Toneheim koster i skoleåret 2014/2015:
a) kost og losji kr. 82 000,-dobbeltrom og kr. 87 000,- for enkeltrom
b) Kostnader (ekskursjoner, konserter,turne, kopiering, internet, vaskemaskin, årbok, skole-CD, DVD forestilling osv.) kr. 7.400,-
c) Linjerelaterte utgifter kr. 0,-
d) Felles studietur (utenlands) ca. kr. 5.000,-
e) Instrumentalundervisning (1 t pr. uke) kr. 10.600,-
Opptakskriterier
Fyllt 18 år innen 31.12.14
Har et hovedinstrument (sang, komposisjon, direksjon er også hovedinstrument)
Søknader på jazz må dokumentere ferdighetene på CD.
Skolestart
23.08.2014
Send inn søknad her
Med mennesket og musikken i sentrum
Toneheim Folkehøgskole
Marmorvn. 15
2322 Ridabu
Tlf: 62 54 05 00
post@toneheim.no Rektor: Jon Krognes
Skolens hjemmeside
Elevplasser: 170
Gj.snittsalder: 19,5

Skolen eies av:
Toneheim Høgskolelag

Skolen er tilknyttet:
Informasjonskontoret for folkehøgskolen
Skolestart: 23.08.2014
Stipend og lån: Les her
Sist oppdatert: 24.01.14