Til hovedinnhold

Økologi og miljø

Søk på linjen
Ledig plass

Er det en motsetning mellom det økonomiske systemets krav til vekst og klodens økologiske begrensninger? Hva kan vi som art og jeg som individ gjøre for å bidra til å bevare jordklodens mangfold?

Menneskets økologiske fotavtrykk blir større og større, og dypere og dypere. Det er lett å kjenne på at man aldri får gjort nok for å motvirke  miljøødeleggelsene vi er vitne til, og som vi alle bidrar til kun ved å være et menneske.

Nansenskolen har lang tradisjon for å undervise i miljøfag, og denne linja har som ambisjon å dekke samspillet mellom økonomi, økologi og samfunn. Vi tar for oss forståelsen av menneske og natur i klassisk økonomisk teori, og forsøker å sette dette i sammenheng med de økologiske og sosiale utfordringene vi står overfor, som klimaendringer, miljøødeleggelser, ressursutarming, fattigdom, finanskrise og pandemi.

Vi diskuterer om det finnes et motsetningsforhold mellom det økonomiske systemets krav til vekst og klodens økologiske begrensninger, og hvordan dette kan løses. Linjen er praktisk rettet og tar sikte på å inspirere til handling og atferdsendring for individet så vel som fellesskapet. Undervisningen består av foredrag, diskusjon, naturobservasjoner, ekskursjoner, verksteder og besøk hos andre aktører på miljøfeltet. Vi henter også inn ledende eksperter innen de ulike fagområdene.

Fellesundervisning
Alle linjene har fellesundervisning tre ganger pr. uke:

Valgfag
Du kan velge mellom flere valgfag. Hvilke kan variere fra år til år.

Linja passer for deg som er engasjert i miljø- og klimaspørsmål, artsmangfold og bærekraft, og som ønsker å forstå de store utfordringene verden står overfor og gjøre din del for å løse dem.

Dette vil du lære

 • Om naturens betydning for mennesket
 • Om menneskets innvirkning på artsmangfold og klima
 • Om økologi og bærekraft
 • Om viktige politiske grunnlagsdokumenter om klodens tilstand (FNs klimapanel, Naturmangfoldspanelet, m.m.)
 • Om det økonomiske systemets betydning og teknologiske løsninger
 • Om gjenbruk av ressurser og hva du selv kan gjøre, som redesign og matproduksjon
 • Om å engasjere seg i miljøorganisasjoner

Våre forventninger til deg

 • At du deltar aktivt i undervisningen
 • At du ønsker å bidra til faginnholdet og til det sosiale miljøet
 • At du vil bruke engasjementet ditt til å jobbe for en bærekraftig fremtid

Obligatorisk: Nei

Pris: 8 000

Måltider pr dag inkludert: 2

Alle linjer vil få tilbud om å reise på en studietur i vårsemesteret, med en faglig profil som er tilpasset linjen.

De siste årene har reisen gått til enten Athen eller Berlin. Tidligere reiser har gått til Oxford, København, Moskva, Balkan og Vest-Afrika.

Det er fortsatt uklart om det vil være aktuelt med studiereise i inneværende skoleår, på grunn av koronapandemien.

Hvilke reisemål vi vil ha skoleåret 2021-22 er ikke endelig bestemt, primært på grunn av usikkerhet i verdenssituasjonen på grunn av den pågående pandemien, og fordi vi ønsker å ta mest mulig klimavennlige reisevalg. Men vi vil tilby en reise også dette skoleåret, så følg med for oppdateringer.  

Studieturene på Nansenskolen er en videreføring av det faglige opplegget på linjene. Det blir en dagstur til Oslo for hele skolen, og flere nærturer. Uka før påske settes av til linjedelte reiser, der opplegget er tilpasset den enkelte linje.

Oslo

Obligatorisk: Ja

Pris: Inkludert i linjepris

Varighet: En dag

Måltider pr dag inkludert: 2

I høstsemesteret reiser hele skolen sammen til Oslo på dagstur. Turen er både en felles sosial opplevelse, samtidig som vi ønsker å bidra til det faglige opplegget. Programmet vil være sammensatt, med både kulturopplevelser og annet. Vi besøker vanligvis kunstutstillinger, Holocaustsenteret eller andre organisasjoner. Vi har tidligere besøkt både Munchmuseet og Henie Onstad Kunstsenter.

Nevelfjell

Obligatorisk: Ja

Pris: Inkludert i linjepris

Varighet: En dag

I starten av skoleåret ønsker vi at studentene skal bli litt mer kjent med både landskap og kultur i nærområdet. Alle linjer har derfor en dagstur sammen til Lillehammers høyeste fjell, Nevelfjell, i løpet av den første uka av skoleåret. Der koker vi kaffe på bålet og ser på utsikten over fjellene i Sør-Norge. Vi ender turen ved Hafjell hyttegrend.

Joakim Hammerlin

Lærer i filosofi og politikk

Joakim Hammerlin er filosof og underviser i fagene: "Politisk tenkning", og "Mennesket og planeten". Han er spesielt engasjert i utviklingen og ivaretakelse av den liberale rettsstaten. Joakim har utgitt flere bøker om rettsstat, demokrati og terrorisme. For øvrig inviterer han studentene til ballspill en gang i uka.

Epost: joakim.hammerlin@nansenskolen.no
Telefon: 482 80 150

Ida-Sofie Solberg Stryken

Lærer Filosofi, litteratur og politikk

Ida-Sofie Solberg Stryken er lærer i faget "Grønne grep - Bærekraft i praksis", og har også ansvar for den årlige "Bærekraftuka". Hun er tidligere utdannet agronom i økologisk landbruk, og er i gang med en Mastergrad i utdanning for bærekraftig utvikling. Hun er også medlem og styremedlem i flere miljøorganisasjoner.

Epost: ida.s.stryken@nansenskolen.no
Telefon: 414 66 239

Frøydis Helene Frøsaker

Lærer i Friluftsfag

Frøydis Helene Frøsaker er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen og har senere arbeidet med ulike medier. De siste årene har hun fokusert på tegning, samt installasjon og video, hvor landskap og natur er tema. I tillegg til sitt kunstneriske virke har hun undervist i grunnskole, videregående skole og på Nansenskolen, og er opptatt av dypøkologien som filosofisk retning. 

Epost: froydis.frosaker@nansenskolen.no
Telefon: 917 62 676
Facebook

 • Mandag: Fellesfag - Internasjonal sikkerhetspolitikk. Etter lunsj: Linjeundervisning
 • Tirsdag: Linjeundervisning. Etter lunsj: Valgfag. Kveld: Peiskveld
 • Onsdag: Fellesfag - Filosofihistorie. Etter lunsj: Valgfag. Kveld: Åpent møte
 • Torsdag: Linjeundervisning. Etter middag: Valgfag
 • Fredag: Fellesfag - Kunsthistorie. Etter lunsj: Valgfag
 • Lørdag: Lørdagsundervisning før lunsj.
 • Søndag: Turtilbud / Fri / Kurs
 • Oppstart (søndag i uke 34)
 • Bærekraftuke (uke 38)
 • Dagstur til Oslo (uke 39)
 • Høstferie (uke 40 eller 41)
 • Sakprosadagen (oktober)
 • Bokdagene (begynnelsen av november)
 • Åpen dag (en lørdag høst eller vår)
 • Juleferie (uke 51-52)
 • Filosofidager (midten av januar)
 • Vinterdager (januar/februar)
 • Vinterferie (uke 8 eller 9)
 • Asiauke (februar/mars)
 • Reiseuke (rett før påske)
 • Påskeferie
 • Avslutning (uke 19)

Valgfag velger du i tillegg til linjeundervisning og fellesundervisning. Det er ingen fast grense for antall valgfag, men de velges ut fra interesse og kapasitet. De fleste fag er 3 t pr. uke, men dette kan variere.

Litteratur

Du vil lære om store, klassiske, litterære verk fra litteraturhistorien. Hva sier de oss om synet på verden og mennesket i ulike tidsaldre? Ulike lærere snakker om bøker de har en nærhet til.

Tolkiens litteratur

Om JRR Tolkiens forfatterskap og dets betydning i dag. Vi ser på inspirasjonskilder og tema i tekstene, og forholdet til moderniteten. Vi leser utdrag fra bøker, dikt, fagtekster, brev og biografier.

Tekst og bilde

Faget er nytt av året, og vil utforske ulike måter å kombinere tekst og bilde på, både med tradisjonelle og moderne teknikker. Faglærerne er billedkunstnere som jobber på Nansenskolen.

Friluftsfag

I dette valgfaget vil vi gå ut i naturen på små ekspedisjoner og turer. Vi vil lære oss å være i naturen, oppleve mangfold og egen mestring. Vi lærer oss å kjenne på naturens egenverdi.

Kor

I koret får du lære om stemmebruk, sangteknikk og det å synge flerstemt. Vi jobber med repertoar fra ulike epoker i musikkhistorien. Koret opptrer på flere arrangement på skolen, blant annet Åpen dag.

Russisk språk

Vi lærer alfabetet og å uttale de grunnleggende lydene, og får en innføring i skriftlig og muntlig språkbruk. Målet er å mestre hverdagslige situasjoner på russisk, og kunne skrive korte tekster.

Nansenmix

Faget inviterer både lærere og praktisk personale på skolen til å dele både engasjement og kunnskaper om ulike ting. Dette er et lavterskel fag der det viktigste er å ha det hyggelig sammen!

Sjakk

Dette er et intensivkurs i sjakk som vil inneholde både teori og aktivt sjakkspill. Faglærer Askild Bryn spiller selv sjakk, og har også dekket sjakkmesterskap for NRK.

Tegning

Dette er et intensivkurs i tegning, der du får prøve å bruke blyant, kritt, tusj og kull. Vi prøver ut ulike metoder for å uttrykke oss og bruke blikket.

Retorikk

Dette er et intensivkurs om talekunst. Vi tar for oss den retoriske tradisjonen, fra antikken og frem til i dag. Det vil bli lagt særlig vekt på å analysere politisk retorikk og kommunikasjon.

En annerledes folkehøgskole!

Er du nysgjerrig på filosofi, politikk, kunst og litteratur? Eller opptatt av historie? Interessert i økologi og verden omkring deg? Da vil du trives på Nansenskolen. Du kan velge mellom seks linjer og mange spennende valgfag.

Linjer ved skolen

Les mer om skolen

Fra kr 99 000,-

Inkludert

 • Undervisning
 • Mat og rom på skolen (romtype: dobbeltrom eller enkeltrom)
 • Bad på gangen
 • Vegetarmat
 • Vegan mat
 • Studietur: Oslo
  • Mat (2 måltider per dag)
 • Studietur: Nevelfjell
 • Internett
 • Vaskemaskin
Minimumspris for linja 99 000,-

Du kan legge til (Huk av og se hvordan det påvirker prisen)

Lån og stipend

Summen du må dekke selv 99 000,-
(9 900,- per måned)
Du betaler månedsvis gjennom skoleåret. Nærmere informasjon får du fra skolen.

Husk at du også trenger penger til dette

 • Noen ekstra måltider på Reise i vårsemesteret, frivillig studietur (2 måltider per dag er inkludert)
 • Noen ekstra måltider på studietur Oslo (2 måltider per dag er inkludert)
 • Mat på studietur Nevelfjell
 • Alternativ mat (allergi, intoleranse etc.) om du har behov for dette. Ta kontakt med skolen for mer informasjon.
 • Hjemreiser fra skolen:
  • Høstferie, juleferie, vinterferie, påskeferie
   Det er dessverre ikke mulig å bo på internatet i feriene.
 • Om du velger å bli på skolen i hjemreisehelgene må du ordne deg mat selv.
 • Lommepenger. På bloggen forteller fire elever hvor mye lommepenger de brukte i løpet av sitt år på folkehøgskole

Dette utstyret får du låne av skolen

Skolen har et rikholdig bibliotek. Du får en egen skrivebok når du starter på skolen.

Søk på linjenMer om skolenSkolens nettside

Fra bloggen

- Innertier å be Nansenskolen bidra

– Vi skal no få litterær ferskvare frå unge menneske som har teke steget og brukar tida si på å skrive, seier Hans Olav Brenner ...

Les mer på bloggen ▷

Bestill katalogen for 2021/2022

Få full oversikt over skoler og linjer, og bli kjent med livet på folkehøgskole.

Bestill katalogen

Linjer som ligner på denne

Grønn & Global

Rønningen folkehøgskole
Ledig plass
HelårskursKristen

Go Green: Europa

Fredly Folkehøgskole
Kontakt skolen
Helårskurs15 t/ukeKristen

Regnskog

Sund folkehøgskole
Ledig plass
Helårskurs18 t/ukeFrilynt

Solidaritet & Bærekraft

Evje Folkehøgskole
Ledig plass
HelårskursFrilynt

Klimaaktivist

Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole
Ledig plass
Helårskurs15 t/ukeFrilyntTilrettelagt for rullestolbrukere

Økologisk småbruk

Fosen folkehøgskole
Venteliste
Helårskurs15 t/ukeFrilynt

FLYT - yoga og naturlig liv

Grenland Folkehøgskole
Ledig plass
Helårskurs12 t/ukeKristen

Miljø & bærekraft

Bømlo Folkehøgskule
Ledig plass
Helårskurs13 t/ukeFrilyntTilrettelagt for rullestolbrukere

Xchange

Nordhordland Folkehøgskole
Ledig plass
Helårskurs16 t/ukeKristen

Natur og Dyreliv

Seljord Folkehøgskule
Ledig plass
Helårskurs15 t/ukeFrilynt

Grønn Action

Evje Folkehøgskole
Ledig plass
HelårskursFrilynt

Fred og konflikt

Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole
Ledig plass
Helårskurs15 t/ukeFrilyntTilrettelagt for rullestolbrukere

Kreativ Teknologi

Jæren folkehøgskule
Ledig plass
Helårskurs12 t/ukeFrilynt

SKAP Entreprenør og Ledelse

SKAP Kreativ Folkehøyskole
Ledig plass
Helårskurs14 t/ukeFrilynt

Design klær og interiør

Oslofjord Folkehøgskole
Ledig plass
Helårskurs14 t/ukeKristen

Sjølberging

Fosen folkehøgskole
Venteliste
Helårskurs15 t/ukeFrilynt

Sportsfiske

Sund folkehøgskole
Ledig plass
Helårskurs18 t/ukeFrilynt

Norwegian language and culture

Pasvik Folkehøgskole
Fullt
Helårskurs8 t/ukeFrilynt

Backpack Sunnmøre Australia

Ålesund Folkehøgskole
Ledig plass
HelårskursKristen

Fokus Europa - interrail med øyhopping Hellas

Karmøy Folkehøgskule
Venteliste
Helårskurs BFrilynt

Checklist Norge

Sagavoll Folkehøgskole
Få ledige plasser
Helårskurs15 t/ukeKristen

Opplev Afrika

Ålesund Folkehøgskole
Ledig plass
HelårskursKristen

Street food

Sund folkehøgskole
Venteliste
Helårskurs18 t/ukeFrilynt

Arktisk selvberging - Urfolk

Pasvik Folkehøgskole
Fullt
HelårskursFrilynt

SoulSurf - Yoga, Surf & Klima

Folkehøgskolen Nord-Norge
Ledig plass
Helårskurs24 t/ukeKristen

Dykking Maldivene

Risøy Folkehøyskole
Venteliste
HelårskursKristen

Minihus

Fosen folkehøgskole
Venteliste
Helårskurs15 t/ukeFrilynt

Globalt Fokus - Afrika

Folkehøgskolen Sørlandet
Ledig plass
HelårskursKristenTilrettelagt for rullestolbrukere

Forskerspire

Svalbard folkehøgskole
Ledig plass
Helårskurs15 t/ukeKristen

Seil, surf, kite, reis

Risøy Folkehøyskole
Fullt
HelårskursKristen

Social Justice, Kilimanjaro

Jeløy Folkehøyskole
Ledig plass
Helårskurs14 t/ukeKristen

Surf, brett og miljø

Bakketun Folkehøgskole
Ledig plass
Helårskurs17 t/ukeKristen