Til hovedinnhold
Ledig plass

Musikk er ein viktig del av livet ditt. På denne linja får du kunnskap om samanhengen mellom musikk og helse, samt innblikk i faget musikkterapi og om helsefremjande arbeid i eit vidare perspektiv.

Musikk er ein aktivitet som bygger på alle menneske si medfødde evne til å kommunisere gjennom lyd og rørsle.

Musikken gir tilgang til sosialt samvær, kommunikasjon og kjensler, og kan ha stor innverknad på helsa vår. 

Helse er eit vidt omgrep. Verdas helseorganisasjon (WHO) har denne defininsjonen på helse: ”Helse er en tilstand av fullstendig fysisk, mental og sosial velvære, og ikke bare fravær av sykdom og lyter.”

Fagfeltet musikkterapi vert ein sentral del av undervisninga. Musikkterapi er studiet av samanhengar mellom musikk og helse, og fokuserer bl.a. på omsorg, helsefremjande arbeid og rehabilitering.

Vi arbeider med utvikling og endring ved hjelp av ulike musikkaktivitetar, som t.d. lytting, song, samspel, låtskriving, improvisasjon og konsertar. Musikken blir brukt som eit medium for samhandling, kommunikasjon og utvikling. Musikkterapi blir brukt på mange område i samfunnet, slik som i barnehage, skule og kulturskule, tilrettelagt undervisning, barnevern, eldresenter, sjukehus, mm.

I tillegg til musikken sin innverknad på helsa vår, arbeider vi også med andre fagfelt innanfor helsefremjande arbeid, slik som ernæring, trening, sosialt arbeid, psykologi og kommunikasjon.

Elevar som ønsker å søke seg vidare på musikkterapistudiet, vil få hjelp til å førebu seg til opptaksprøven.

Denne linja passar for deg som er interessert i samanhengen mellom musikk og helsefremjande arbeid.

Dette vil du lære

 • grunnleggjande musikkterapi
 • undervisning på hovudinstrumentet ditt og eit akkordinstrument
 • stemmebruk, samspel, musikkteori, høyrelære, improvisasjon, gehørspel
 • grunnleggjande kunnskap innan ernæring, trening, sosialt arbeid, psykologi og kommunikasjon
 • praksis og hospitering både internt på skulen
 • praksis i barnehagar, skular, eldresenter og andre institusjonar som vi samarbeider med

Våre forventninger til deg

 • engasjert
 • omsorgsfull
 • open
 • grunnleggande kunnskap på eit akkordinstrument (gitar eller piano)
 • Vi har god erfaring med å tilrettelegga for deg med funksjonsnedsetjing eller kronisk sjukdom som til dømes rullestolbrukarar, svaksynte, høyrslehemma, maga/tarmsjukdommar og elevar innanfor autismespekteret.
 • Vi tilrettelegg for deg så godt vi kan og gjer justeringar i samråd med deg
 • Ta kontakt med oss i god tid om du har behov for tilpassingar, eller lurer på om vi kan tilrettelegga for deg.

Årsplan 2022/2023

 • 21. august: Skulestart
 • 8. - 17. oktober: Haustferie
 • 17. desember - 3. januar: Juleferie
 • 25. februar - 5. mars: Vinterferie
 • 1. - 10. april: Påskeferie
 • 13. mai: Siste skuledag. Avslutningskonsert
 • 14. mai: Heimreisedag

I løpet av skuleåret har vi tre valfagperiodar. Ein på hausten, ein på vinteren og ein på våren. Det er ulike former for musikk, sport, forming, teoretiske fag og andre aktivitetar.

Kreative meg

Kreative aktiviteter med fokus på indre prosessar. Me lagar zentangles, mandalas, draumefangarar m.m.

Piano

Lær deg piano eller få hjelp til å vidareutvikle dugleiken din. Undervisninga er tilpassa ditt nivå.

Storband

Spel storbandmusikk av Leiva og Barnes. Mogleik for å spele eigne arrangement og improvisere.

Konsert-trening

Føregår som “åpen undervisning” der ein spelar for kvarandre, anten ein vil førebu seg til prøvespel eller berre trene seg på å spele for andre.

Sibelius

Få grunnleggjande dugleik i notasjons-programmet Sibelius.

Kammerkor

Har du sangglede og ynskjer å synge i eit mindre vokalensemble og utfordre deg sjølv, så er kammerkoret rette plass.

Sang

Lyst å utvikle stemmen din? Få sangtime med vår sangpedagog.

Speleteknikk

For messingblåsare som ynskjer å jobbe ekstra med korrekt speleteknikk.

Miljødokumentar

Dette faget er eit tilbod til elevar som ynskjer å sjå ulike dokumentarar om miljø, bærekraft og helse, og diskutere innhaldet i desse.

Musikkdokumentar

Eit tilbod til elevar som ynskjer å sjå ulike musikkdokumentarar og diskutera innhaldet i desse. Ein får innsyn i ulike genre og blir kjend med korleis ulike artistar påverkar samtida og ettertida si.

Strikking

Her kan du få vera med i ei gruppe som strikker og prater. Me satser på å strikke tøfler som me skal tova i vaskemaskin. Om du vil kan du også få strikka ullsokker, pannebånd og andre varme bruksting.

Yoga

Ein introduksjon til enkel yoga og meditasjon.

Isbading

Ikkje ofte det er is på sjøen her i vest, men me kan lova at det er kaldt i vatnet.

Bootcamp

Gjer kroppen sterkare med sirkeltrening/intervalltrening.

Forming

Kreative aktivitetar som toving, laga t-skjorte, laga sitteunderlag og laga drops.

Leseglede

Ein slags bokklubb for deg som er glad i å lesa bøker (romanar/faglitteratur/tekstar). Her får du moglegheit til å diskutera/samtale kring det du har lest.

Jogging

Fine joggeturar i lokalmiljø.

Me ventar på deg! Hjå oss på Manger folkehøgskule får du utvikla talentet ditt i lag med andre kreative, musikalske ungdommar og dyktige lærarar. Me lovar deg eit år med musikk frå morgon til kveld. 

Bli med oss og ta musikken din eit steg vidare.

Linjer ved skulen

Les mer om skolen

Fra kr 126 000,-

Inkludert

 • Undervisning
 • Mat og rom på skolen (romtype: dobbeltrom)
 • Bad på rommet
 • Reiseforsikring
 • Bruk av idretts- og svømmehall
 • Individuell undervisning på hovudinstrument
 • Internett
 • Vaskemaskin
Minimumspris for linja 126 000,-

Du kan legge til (Huk av og se hvordan det påvirker prisen)

Lån og stipend

Summen du må dekke selv 126 000,-
(12 600,- per måned)
Når du takker ja til skoleplassen må du betale et administrasjonsgebyr på rundt 2500 kroner. Resten av summen betaler du månedsvis gjennom skoleåret. Nærmere informasjon får du fra skolen.

Husk at du også trenger penger til dette

Søk på linjaMeir om skulenSkulen si nettside

Frå bloggen

- Folkehøgskole er det beste valget jeg har tatt

For Nor var aldri folkehøgskole noe alternativ. Hun skulle studere og rett ut i jobb. Så orket hun ikke mer, og trengte en pause. En ...

Les meir på bloggen ▷

Få gratis skolekatalog i postkassa!

Få katalog med full oversikt over alle folkehøgskoler i posten. Bli kjent med skolene i ro og mak, og diskuter med venner og familie!

Bestill katalogen

Linjer som liknar denne

Band Vokal Studio

Stavern folkehøyskole
Ledig plass
Heilårskurs15 t/ukeKristen

Stipendiat - 2 års elev

Trøndertun folkehøgskole
Ledig plass
Heilårskurs24 t/ukeFrilynt

Utøvende musikk: Vokal OSLO

Rønningen folkehøgskole
Ledig plass
HeilårskursKristen

Musikkproduksjon og låtskriving

Sandefjord folkehøyskole
Ledig plass
HeilårskursFrilynt

Music Live Studio - Trommer

Harstad Folkehøgskole
Ledig plass
Heilårskurs15 t/ukeFrilynt

Beats Electro

Rødde folkehøgskole
Ledig plass
Heilårskurs16 t/ukeKristen

Music Live Studio - Bass

Harstad Folkehøgskole
Ledig plass
Heilårskurs15 t/ukeFrilynt

Folkemusikk

Toneheim Folkehøgskole
Ledig plass
HeilårskursFrilynt

Musikk & Studio

Sagavoll Folkehøgskole
Ledig plass
Heilårskurs15 t/ukeKristen

Musikk & Friluftsliv

Voss folkehøgskule
Ledig plass
HeilårskursFrilynt

Utøvende Musikk

Ringerike Folkehøgskole
Ledig plass
Heilårskurs15 t/ukeFrilynt

Musikkproduksjon

Skjeberg Folkehøyskole
Ledig plass
Heilårskurs17 t/ukeFrilynt