Til hovedinnhold

Japan, kulturpsykologi og positiv psykologi

Send application

Linjen gir deg en bred innsikt i det spennende faget psykologi. Enten du har hatt det på skolen tidligere eller ikke, vil vi tilpasse undervisningen slik at den passer deg best mulig. Vi har ingen eks

I folkehøgskolen har vi god tid til å bli kjent med hverandre. Klassen er typisk på rundt 20 elever. Dette er en størrelse som gjør det mulig å skape et trygt rom for læring og utvikling.

Vi har noen faste tema som er ulike mellom høst- og vårsemestrene. Utover dette er elevene selv med å bestemme innhold og form på læringsaktivitetene.

Studietur til Japan, kulturpsykologi, positiv psykologi og livsmestring

I mars 2025 reiser vi på studietur til Japan. Turen varer 12-14 dager og går normalt til Tokyo og Kyoto. Før vi reiser får du lære litt om japansk språk og kultur. Det blir også undervist i kulturpsykologi. Kulturpsykologi handler om hvordan psykologiske og atferdsmessige tendenser kan avhenge av kultur. Fokuset vårt vil være hovedsakelig på østasiatisk versus vestlig kultur.  

Andre sentrale tema i vårsemesteret er positiv psykologi og livsmestring. Positiv psykologi har fokus på individuell psykologisk vekst og velvære. Som i høstsemesteret er det rom for å imøtekomme elevenes ønsker om undervisningstema og læringsaktiviteter.

At the folk high school, you're allowed to be social and have fun together. Here, we have safe boundaries that allow you to be with friends and have fun.

Come along to Bergen

As a student at Fana Folk High School, you will become familiar with Bergen.

Bergen has a vibrant cultural scene. Throughout the year, we go to theater performances, exhibitions, and concerts.

The city also hosts a variety of festivals. During the school year, there are international film festivals, theater festivals, and music festivals in the city.

You also have time to explore the city on your own. Go to the cinema, stroll around and observe the city's life, go up to Fløyen or have a coffee at one of the cozy cafes.

Creative main subjects and many elective subjects

The school has many different main subjects. This creates a school environment with diversity and many different types of people.

You immerse yourself in the main subject with your class throughout the school year.

In addition, you choose from many exciting elective subjects. You choose elective subjects several times during the school year and can choose new subjects each time.

Safe and educational trips

We have a joint start-up trip at the beginning of the year. This is a cozy low-threshold trip that everyone participates in.

All the main subjects go on study trips. Some travel abroad and others stay in Norway. Our study trips combine academic content with social community on the trip.

Get to know Norwegian language and culture

During a year at a folk high school in Bergen, you will make Norwegian friends, learn some Norwegian, and get to know Norwegian culture and society.

Our language courses are suitable for beginners and students with som previous knowledge of Norwegian. After a year at Fana folk high school, you can expect to understand and speak Norwegian reasonably well.

 

Courses at the school

Send applicationAbout the schoolSchool web page