Til hovedinnhold

Informasjon om korona og folkehøgskole

Alle folkehøgskolene er fulle av elever som vanlig selv nå i koronatiden.

Sist oppdatert: 8. mars 2021

Mens studenter på høyskoler og universiteter opplever mye digital undervisning, er hverdagen nokså normal på alle norske folkehøgskoler.

Her kan du være sosial med medelever, undervisningen foregår som vanlig, og på kveldstid kan du bruke både treningsrom og fellesrom sammen med andre elever.

Folkehøgskolene har laget gode planer for å sikre at livet er så normalt som mulig for elevene som går på skolen. Det betyr innslusningsperioder etter feriene, mer fokus på hygiene og på hvem som får lov til å komme inn på skolen.

Til høsten håper vi på at livet kan bli enda mer normalt på folkehøgskolene.

Spørsmål og svar

Noe av det mest sentrale med å gå på folkehøgskole er å få være sosial. Det gjelder også nå. Elevene får være sammen på dagen og på kvelden. Internatet og matsalen er en integrert del av folkehøgskolen.

Folkehøgskolene har laget gode planer i samarbeid med lokale helsemyndigheter for å sikre at livet er så normalt som mulig for elevene som går på skolen. Det betyr noe mer fokus på hygiene og på hvem som får lov til å komme inn på skolen. Elevene kan også bli bedt om å begrense hvor mye de reiser ut fra skolen.

Etter feriene blir elevene delt inn i kohorter i en innslusningsperiode slik at man bare sitter sammen med linjen sin i matsalen og ellers holder avstand til elever på de andre linjene. Det er slik livet er på folkehøgskolene nå. Til høsten håper vi på at livet kan bli enda mer normalt på folkehøgskolene.

Vi ser at mange trenger å være sammen med andre ungdommer etter måneder og år med hjemmeundervisning og lite samvær med andre. Folkehøgskolene gleder seg til å tilby mange tusen ungdommer en ekte folkehøgskoleopplevelse etter sommerferien.

Folkehøgskole er det mest sosiale skoleslaget når det ikke er korona og det er det mest sosiale skoleslaget når det er korona.

Folkehøgskolene har avlyst studieturer utenfor Norges grenser våren 2021 fordi det er vanskelig å reise akkurat nå. Skolene har laget alternative opplegg med sterkt fokus på opplevelser i nærområdet og andre steder i Norge.

Folkehøgskolene planlegger studieturer til neste skoleår, men mange velger å legge studieturene til våren 2022 fordi det antakelig vil være enklere å gjennomføre dem da. Da vil forhåpentlig koronavaksinene ha dempet smittefaren og fly- og togtrafikken vil ha tatt seg opp.

For å sikre at livet kan være så normalt som mulig på folkehøgskolen så jobber folkehøgskolene mye med å sikre at smitten ikke kommer inn på skolene. Folkehøgskolene har laget gode planer i samarbeid med lokale helsemyndigheter for å minimere smitten på skolene.

Folkehøgskolene er heldige med at alle elevene bor på skolene. Det betyr at risikoen for at de blir smittet på andre plasser er liten. Det betyr også at skolene jobber mye med å begrense trafikken inn og ut av folkehøgskolen. De oppfordrer elevene til å reise på besøk hos andre så sjelden som mulig, alle ansatte er forsiktige og det er ekstra stor beredskap i forbindelse med ferier der elevene reiser til ulike kanter av landet. Etter ferier er det innslusningsperioder med ekstra fokus på smittevern, avstand og linjekohorter.

Hvis det likevel skulle bli mistanke om koronasmitte på en folkehøgskole så er det den lokale smittevernmyndigheten som bestemmer hva som skal skje. Vanligvis vil deler av skolen, eller noen ganger hele skolen, bli satt i karantene. Det betyr at elevene må holde seg på rommet eller at de kun kan gå ut på plasser der de ikke treffer andre mennesker.

Samtidig kan elevene fortsatt være sosiale, bare på avstand. Vennene bor på naborommene og man kan gjøre mye fint fra døråpningen eller vinduskarmen. Korsang fra åpne vinduer, for eksempel. Eller avstandszumba i skolegården. Mulighetene er mange og fantasien har vært høy på de folkehøgskolene som har vært i karantene.

Noen folkehøgskoler har redusert antallet hjemreisehelger og slått sammen ferier for å senke risikoen for smitte på skolen. Etter feriene blir elevene delt inn i kohorter slik at man f eks bare sitter sammen med linjen sin i matsalen. Det er slik livet er på folkehøgskolene nå.