Til hovedinnhold

Informasjon om korona og folkehøgskole

Alle folkehøgskolene er fulle av elever som vanlig selv nå i koronatiden.

Sist oppdatert: 14. juni 2021

Vi nærmer oss en mer normalisert hverdag, men vi må nok forberede oss på å leve med pandemi i verden i 2022 og 2023 også, om enn i mindre grad her hjemme i Norge.

Vi tror og håper på langt mindre fokus omkring smittevern kommende skoleår.

Folkehøgskolene har likevel laget gode planer for smittevern i samråd med både sentrale og lokale myndigheter for å sikre at livet er så normalt som mulig for elevene som går på skolen. Det kan innebære større grad av forsiktighet ved skolestart og større fokus på hygiene.

På folkehøgskole kan du være sosial med medelever, undervisningen vil foregå som vanlig, og på kveldstid kan du bruke både treningsrom og fellesrom sammen med andre elever.

Spørsmål og svar

Det er ingen folkehøgskoleår som er helt «vanlige». Folkehøgskole går ut på å være et litt annerledes år i forhold til det du er vant med.

Vi må likevel regne med at også neste skoleår kan bli litt annerledes enn det de har vært tidligere. Forrige skoleår var det lite smitte ved landets folkehøgskoler.

Folkehøgskolene har utarbeidet gode retningslinjer slik at elevene skal være så trygge som mulig når de begynner på skolen i august. Dette avhenger av den generelle smittesituasjonen i samfunnet når skolene starter opp. Det er likevel grunn til å være optimistisk nå når vaksineringen er kommet såpass langt.

Vi vet at mange folkehøgskoler utsetter studieturene fra høsten til våren. Enkelte folkehøgskoler vil også endre reisemålet eller innholdet på studieturen dersom smittesituasjonen krever det. Dette vil folkehøgskolene holde elevene orientert om.

Kjernen i folkehøgskolen blir den samme uansett justeringer; fellesskap, praktisk læring og faglig kunnskap innen emner som interesserer.

Utenlandsreiser kan antagelig la seg gjennomføre høsten 2021 eller våren 2022, men det er det ingen som vet helt sikkert ennå. Vi vet ikke hvor åpen verden vil være i resten av 2021 og i 2022, kanskje er mange grenser åpne, kanskje bare noen få. Det er vanskelig å planlegge med 100 % sikkerhet, men det er lov å være optimistisk med tanke på at vaksineringen er kommet langt mange steder.

Folkehøgskolene følger de generelle reiserådene og reiserestriksjonene. Folkehøgskolene har også et godt kontaktnett i de landene de reiser til og vil derfor kunne følge utviklingen tett.

Det avhenger av koronasituasjonen i verden og myndighetenes reiseråd på det tidspunktet reisen er planlagt. Folkehøgskolene vil følge reiserådene fra Utenriksdepartementet som gjelder til enhver tid.

Flere folkehøgskoler har flyttet utenlandsturer fra høsten til våren. Noen skoler vil i tillegg endre reisemål for studieturen, men et bra opplegg vil det bli uansett. En del skoler reiste innenlands sist skoleår og hadde spennende og fine opplevelser i vårt eget land.

Ta gjerne kontakt med skolen du har lyst til å gå på for å høre hva slags konkrete planer skolen har.

Folkehøgskolene planlegger for et så vanlig år som mulig, samtidig som de og elevene vil følge reglene som er i samfunnet ellers ved skolestart.

Skolene har planer for ulike grader av koronasmitte i samfunnet, og elevene vil få nærmere informasjon om hva som gjelder i ukene før skolestart.

Ting som kan bli aktuelt:

  • Flytte utenlandsturer til våren
  • Færre hjemreisehelger før jul
  • Være mer i små grupper i starten av året
  • Skolen har egne “avdelinger” der syke/mistenkt smittet kan bo
  • Anbefale å unngå å reise kollektivt til skolen (om det er mulig)
  • Elever som er forkjølet eller har vondt i halsen når skolen starter, blir bedt om å holde seg hjemme til de er friske. De får utsatt skolestarten, og det vil ikke gå utover fraværet deres.

Folkehøgskolene bruker erfaringene fra forrige skoleår og har jobbet fram gode planer for å smittevern og for å minimere risiko for smitte på skolen neste skoleår. Det kan innebære større grad av forsiktighet ved skolestart og større fokus på hygiene.

Folkehøgskolene jobber for at året skal bli så vanlig som mulig når det gjelder sosialt samvær. Den enkelte folkehøgskolen kommer til å sende ut mer informasjon til elevene i august.

Folkehøgskolene har laget  grundige planer for dette. En del av planen handler om å lage egne avdelinger på skolen for dem som er smittet eller mistenkt smittet slik at ikke resten av skolen blir smittet.

Alle folkehøgskolene har laget gode planer for hvordan skolen vil reagere dersom det oppstår smitte på skolen for å sikre at det ikke sprer seg. Disse planene vil bli koordinert med lokalt helsevesen og helsemyndigheter og vil bli justert etter hvert som situasjonen endrer seg.

Må jeg reise hjem for å vaksinere meg, eller kan det løses i kommunen skolen ligger i?

Meldingen fra regjeringen er at alle elever og studenter vil bli vaksinert på studiestedet dersom de ikke har rukket å bli vaksinert på hjemstedet.

FHI anbefaler at studenter tilbys første dose i kommunen hvor de er folkeregistrert og at studentene tilbys andre dose i studiekommunen etter semesterstart dersom de ikke allerede er fullvaksinert. Dette gjelder også folkehøgskoleelever.

Av praktiske hensyn har Folkehelseinstituttet foreslått at de studentene som ikke er ferdigvaksinerte ved studiestart, kan få tilbud om dose to på studiestedet der hvor det er mest hensiktsmessig. Folkehelseinstituttet vil fordele vaksiner slik at studiekommunene kan vaksinere studentene med dose to. Det betyr at studenter kan få første dose i hjemkommunen når de er hjemme på sommerferie og den andre dosen når de kommer til studiestedet til høsten. Dette vil også gjelde elever ved folkehøgskolene.

Det kan bli noen begrensninger de første ukene på folkehøgskolen for eksempel ved at elevene kun er sammen med sin egen klasse. Dette for å sikre at eventuell smitte ikke sprer seg til hele skolen.

Når folkehøgskolene er sikre på at ingen av elevene har med seg smitte inn på skolen ved skolestart  vil det bli et like sosialt år som andre år.

Det vil være et større fokus på håndvask og generell hygiene, det kan bli noen begrensninger i forhold til å møte folk utenfor folkehøgskolen og å invitere gjester inn til skolen, og det kan også bli noen innskjerpinger i forhold til å melde fra dersom man er forkjølet eller er syk ellers, slik at man kan bli testet, men ellers planlegges det for et helt vanlig folkehøgskoleår med mye kos og sosiale arrangementer.

Ja, det er nok smart å søke seg inn på mer enn ett skoleslag for å være på den sikre siden.

En søknad til en folkehøgskole har ikke noe å si når det gjelder din søknad på Samordna Opptak. Når du får svar fra Samordna Opptak i juli kan du velge om du vil gå på folkehøgskole eller velge å takke ja til tilbudet fra Samordna Opptak.

Husk å si fra til det tilbudet du IKKE vil bruke slik at de kan tilby plassen til en annen. Dersom du velger å takke nei til tilbudet fra folkehøgskolen, mister du gebyret du betalte inn.