Til hovedinnhold

Informasjon om korona og folkehøgskole

Alle folkehøgskolene startet som vanlig i høst, men med ekstra fokus på smittevern og med gode retningslinjer for å gjøre elevene så trygge som mulig.

Skoleåret startet litt annerledes enn det pleier for de fleste folkehøgskolene. Alle folkehøgskolene har laget gode planer for å forebygge koronasmitte og for hvordan skolen vil reagere dersom det oppstår smitte på skolen for å sikre at det ikke sprer seg. Disse planene er koordinert med lokalt helsevesen og helsemyndigheter og vil bli justert etter hvert som situasjonen endrer seg.

Er det trygt å gå på folkehøgskole der mange unge bor tett sammen på skolen?

Folkehøgskolene har laget gode planer i samarbeid med lokale helsemyndigheter for å minimere smitten på skolene. Dette kan for eksempel handle om større grad av forsiktighet ved skolestart, færre hjemreiser for elevene og større fokus på hygiene.

Folkehøgskolene jobber også for at året skal bli så vanlig som mulig når det gjelder sosiale samvær.

Blir det like sosialt på folkehøgskole dette skoleåret som andre år?

På de fleste skolene har det vært noen begrensninger på de første ukene på folkehøgskolen for eksempel ved at elevene kun er sammen med sin egen klasse. Dette ble gjort for å sikre at eventuell smitte ikke sprer seg til hele skolen.

Det vil gjennom hele året være et større fokus på håndvask og generell hygiene, det kan bli noen begrensninger i forhold til å møte folk utenfor folkehøgskolen og å invitere gjester inn til skolen, og det kan også bli noen innskjerpinger i forhold til å melde fra dersom man er forkjølet eller er syk ellers, slik at man kan bli testet, men ellers planlegges det for et helt vanlig folkehøgskoleår med mye kos og sosiale arrangementer.

Hvordan er smittevernsreglene på folkehøgskole?

Folkehøgskolene planlegger for et så vanlig år som mulig, samtidig som de og elevene vil følge reglene som er i samfunnet til enhver tid. Smittevernstiltakene kan variere fra skole til skole.

Eksempler på tiltak:

Blir det mulig å reise på studietur til utlandet?

Folkehøgskolene følger de generelle reiserådene og reiserestriksjonene. Folkehøgskolene har også et godt kontaktnett i de landene de reiser til og vil derfor kunne følge utviklingen tett.

De fleste skoler har flyttet turene til våren. Enkelte folkehøgskoler vil også endre reisemålet eller innholdet på studieturen dersom smittesituasjonen krever det.

Blir det færre hjemreisehelger?

Noen folkehøgskoler har redusert antallet hjemreisehelger for å senke risikoen for smitte på skolen.

Dropper skolene høstferie og andre ferier?

Noen folkehøgskoler har droppet høstferien og heller tatt lengere juleferie for å senke risikoen for smitte på skolen, men dette praktiseres ulikt på de de enkelte folkehøgskolene.

Sist oppdatert 1. oktober 2020