Folkehøgskolekontoret

Her finner du oversikt over alle organisasjonene innenfor Folkehøgskolekontoret.

Folkehøgskolerådet

Skolepolitisk samarbeidsorgan for alle folkehøgskolene, informasjonskontorene og folkehøgskoleorganisasjonene.
http://www.folkehogskole.no/fhsr/
Folkehøgskolerådet har to underutvalg:
Internasjonalt utvalg og Økonomiutvalget

Informasjonskontor for kristen folkehøgskole (IKF)

De kristne folkehøgskolene er tilknyttet Informasjonskontor for kristen folkehøgskole.
http://nkf.folkehogskole.no/nkf/om-ikf/

Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

Fag-, idé og interesseorganisasjon for tilsatte i norsk folkehøgskole.
http://nkf.folkehogskole.no/nkf/

Informasjonskontoret for folkehøgskolen (IF)

De frilynte folkehøgskolene er tilknyttet Informasjonskontor for folkehøgskolen.
http://folkehogskolene.net/if

Folkehøgskoleforbundet (FHF)

Fag-, idé- og interesseorganisasjon for tilsatte i norsk folkehøgskole.
folkehogskoleforbundet.no
http://www.frilyntfolkehogskole.no/, blogg og nettsted for magasinet Folkehøgskolen.