Evje Folkehøgskole

Før du søker

Pass på at du har dette klart før du begynner søknaden din:

Husk å finne frem nødvendige vedlegg til søknaden! Vitnemål vedlegges, og evt arbeidsattester og lignende dersom du har det.

Informasjon om søkeren

Kjønn:* 

Foresatte

Når du søker plass på Evje Folkehøgskole registrerer vi blant annet navn, fødselsnummer og kontaktinformasjon. Vi registrerer dette for å kunne administerere søknaden din til skolen. Les mer om hvordan vi behandler personopplysninger.