Til hovedinnhold

Venteliste

Linjen du søkte på er full. Du vil derfor få tilbud om å stå på venteliste.

Dette er er alternativene dine:
1) Kun venteliste. Fyll kun ut linjevalg 1.
2) Stå på venteliste, men også ta plass på en annen linje. Sett opp et linjevalg nummer 2, så får du tilbud på denne linjen, samtidig som du beholder plassen på venteliste til linjen du velger som nummer to.
3) Du kan selvsagt også bare søke på en annen linje. Velg da en annen linje som nr 1.

Vi holder deg oppdatert om status på ventelistene.

Fana folkehøgskule

Før du søker

Pass på at du har dette klart før du begynner søknaden din:
  • Du behøver ikke å sende ved noen vedlegg til søknaden
  • Feltet Spesielle merknader fyller du bare ut dersom du har kroniske sykdommer eller lidelser som krever tilrettelegging av skoledagen eller på annet vis påvirker hverdagen din i skoleåret

Informasjon om søkeren

Kjønn:*