Dette er et arkiv over rundskriv fra 2018 og tidligere. For nye rundskriv klikk her!

Rundskrivene er lagret som PDF-filer, og du trenger Acrobat Reader versjon 4,0 eller nyere for å åpne dokumentene. Programmet er gratis og kan lastes ned her. 
 

FHSR-rundskriv 04/18 OVERSIKT OVER OT-KOORDINATORER I ALLE LANDETS FYLKER
VEDLEGG

FHSR-rundskriv 03/18 INVITASJON TIL REGIONALE ITRODUKSJONSMØTER MED NY SEKRETÆR/DAGLIG LEDER I FOLKEHØGSKOLERÅDET

FHSR-rundskriv 02/18 ØKONOMIANALYSE
VEDLEGG

FHSR-rundskriv 01/18

FOLKEHØGSKOLENE - DIVERSE FRISTER


 

 
 

Folkehøgskolerådet 
Besøksadresse: Øvre Vollgate 13
Postadresse: Postboks 420 Sentrum, 0103 Oslo
Telefon: 22 47 43 00 - Telefaks: 22 47 43 01

E-post:
fhsr@folkehogskole.no