Rundskriv 2001:

Rundskrivene er lagret som PDF-filer, og du trenger Acrobat Reader versjon 4,0 eller nyere for å åpne dokumentene. Programmet er gratis og kan lastes ned her. 
   
FHSR-rundskriv 36/01: REKTORMØTET I BERGEN 14.-17. JANUAR 2002

FHSR-rundskriv 35/01: STATSBUDSJETTET – DEBATT I STORTINGET 11. DESEMBER 2001

FHSR-rundskriv 34/01: STATSBUDSJETTET – INNSTILLING FRA KUF-KOMITEEN

FHSR-rundskriv 33/01: TILSKUDDSMODELLEN I FOLKEHØGSKOLEN

FHSR-rundskriv 32/01: REKTORSAMLINGEN 2002

FHSR-rundskriv 31/01: STATSBUDSJETT 2002 – STUDIEFINANSIERING

FHSR-rundskriv 30/01: STATSBUDSJETT 2002 – TILLEGGSPROPOSISJON FRA REGJERINGEN

FHSR-rundskriv 29/01: FOLKEHØGSKOLENE OG REISEGARANTIFONDET

FHSR-rundskriv 28/01: ØKONOMIANALYSE FOR ÅR 2000

FHSR-rundskriv 27/01: STATSBUDSJETT 2002 – BREV TIL STORTINGET

FHSR-rundskriv 26/01: STUDIEFINANSIERING - FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2002

FHSR-rundskriv 25/01: FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2002

FHSR-rundskriv 24/01: REISESTIPEND – REST 2001 – NY UTLYSNING

FHSR-rundskriv 23/01: INNRAPPORTERING TIL SENTRALT TJENESTEMANNSREGISTER

FHSR-rundskriv 22/01: MINSTEPRISAR SKOLEÅRET  2002/2003

FHSR-rundskriv 21/01: UTLYSING AV EVENTUELLE MIDLER TIL REISESTIPEND OG ELEVUTVEKSLING I  ÅR 2002

FHSR-rundskriv 20/01:

UTLYSING AV EVENTUELLE  MIDLER TIL FELLES PEDAGOGISK UTVIKLINGSTILTAK FOR ÅR 2000 


FHSR-rundskriv 19/01: FOLKEHØGSKOLENE – DIVERSE FRISTER

FHSR-rundskriv 18/01: REFUSJONSKRAV FOR VIKARUTGIFTER  FOR ARBEID FOR TILLITSVALGT

FHSR-rundskriv 17/01: FONDET FOR FOLKEHØGSKOLEN

FHSR-rundskriv 16/01: UTENLANDSKE UTDANNINGSSØKENDE ELEVER PÅ NORSKE FOLKEHØGSKOLER – OMFORDELING MELLOM SKOLENE

FHSR-rundskriv 15/01: STØTTEORDNING FOR NORDISK FOLKEOPPLYSNING OG VOKSENUNDERVISNING 2002

FHSR-rundskriv 14/01: REVIDERT BUDSJETT

FHSR-rundskriv 13/01: STUDIEFINANSIERING – GLEDELIG MELDING

FHSR-rundskriv 12/01: REKTORSTILLINGEN I FOLKEHØGSKOLEN PER JANUAR 2001

FHSR-rundskriv 10/01: TILSKUDDS- OG KOSTNADSUNDERSØKELSE 2000

FHSR-rundskriv 09/01: ANALYSE AV STATS- OG FYLKESTILSKUDD FOR 1999

FHSR-rundskriv 08/01: 1. ANALYSE AV STATS- OG FYLKESTILSKUDD FOR 1999
2. ANALYSE AV OPPHOLDSKOSTNADER PER ELEV FOR 1999

FHSR-rundskriv 07/01: DOKUMENTASJON AV REALKOMPETANSE

FHSR-rundskriv 06/01: REKTORSTILLINGEN I FOLKEHØGSKOLEN 2001

FHSR-rundskriv 05/01: FOLKEHØGSKOLENE – MERVERDIAVGIFT

FHSR-rundskriv 04/01: ÅRSRAPPORT FOR ÅR 2000 TIL KUF - SAMLESKJEMA

FHSR-rundskriv 03/01: STATISTIKKRAPPORTERING TIL SSB OG KUF

FHSR-rundskriv 02/01: STATISTIKKRAPPORTERING TIL SSB

FHSR-rundskriv 01/01: OVERSIKT OVER RUNDSKRIV I 2000

  

 
 

Folkehøgskolerådet 
Besøksadresse: Øvre Vollgate 13
Postadresse: Postboks 420 Sentrum, 0103 Oslo
Telefon: 22 47 43 00 - Telefaks: 22 47 43 01

E-post:
fhsr@folkehogskole.no