Rundskriv 2000:

Rundskrivene er lagret som PDF-filer, og du trenger Acrobat Reader versjon 4,0 eller nyere for å åpne dokumentene. Programmet er gratis og kan lastes ned her. 
   
FHSR-rundskriv 30/00 REKTORSAMLINGEN 2001 - PÅMELDING

FHSR-rundskriv 29/00

KOMPENSASJON FOR 2 LØNNSTRINN FRA 1. AUGUST 2000 – NY GLADMELDING


FHSR-rundskriv 28/00 BUDSJETTFORHANDLINGENE I STORTINGET – 2001

FHSR-rundskriv 27/00 REKTORSAMLINGEN 2001

FHSR-rundskriv 26/00

FOLKEHØGSKOLENE SOM ENNÅ IKKE HAR INNGÅTT AVTALE OM OPPTAK OG BRUK AV KRINGKASTINGSPROGRAM FOR UNDERVISNINGSFORMÅL MED NORWACO


FHSR-rundskriv 25/00

FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2001


FHSR-rundskriv 24/00

FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2001 II


FHSR-rundskriv 23b/00

FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2001


FHSR-rundskriv 23/00 FHSR-RUNDSKRIV SOM E-POST

FHSR-rundskriv 22/00 KAPITTEL 3 I FORSKRIFTENE

FHSR-rundskriv 21/00 UTLYSING AV EVENTUELLE MIDLER TIL REISESTIPEND OG ELEVUTVEKSLING I  ÅR 2001

FHSR-rundskriv 20/00

UTLYSING AV EVENTUELLE  MIDLER TIL FELLES PEDAGOGISK UTVIKLINGSTILTAK FOR ÅR 2001


FHSR-rundskriv 19/00

MINSTEPRISAR SKOLEÅRET  2001/2002


FHSR-rundskriv 18/00 REFUSJONSKRAV FOR VIKARUTGIFTER  FOR ARBEID FOR TILLITSVALGT

FHSR-rundskriv 17/00 FONDET FOR FOLKEHØGSKOLEN

FHSR-rundskriv 16/00 SATSAR FOR TILKALLA FORELESARAR

FHSR-rundskriv 15/00 MØTE MED POLITISK LEDELSE I KUF

FHSR-rundskriv 14/00 UTENLANDSKE UTDANNINGSSØKENDE ELEVER PÅ NORSKE FOLKEHØGSKOLER - OMFORDELING MELLOM SKOLENE 

FHSR-rundskriv 13/00

LØNNSOPPGJØRET OG EKSTRA TILSKUDD TIL FOLKEHØGSKOLENE


FHSR-rundskriv 12/00

ADMINISTRASJONSPROGRAM/INNSAMLING AV STATISTIKK FIS/WIS-PROGRAM


FHSR-rundskriv 11/00

SKOLER SOM INNSTILLER HELT ELLER AVLYSER LINJETILBUD O.L.  -  TILBAKEBETALING AV INNMELDINGSPENGER


FHSR-rundskriv 10/00

NORWACO – FOLKEHØGSKOLENE, MANGLENDE ADRESSE


FHSR-rundskriv 09/00

ANALYSE AV STATS- OG FYLKESTILSKUDD OG OPPHOLDSPENGER PER ELEV


FHSR-rundskriv 08/00

AVTALE OM OPPTAK OG BRUK AV KRINGKASTINGSPROGRAM FOR UNDERVISNINGSFORMÅL


FHSR-rundskriv 07/00

FORSKRIFTER, ROMPROGRAM OG OFFENTLIG UTVALG


FHSR-rundskriv 06/00

REVIDERT NASJONALBUDSJETT OG FOLKEHØGSKOLENE


FHSR-rundskriv 05/00

VIKAR FOR TILLITSVALGT – REFUSJONSKRAV OG FRISTER


FHSR-rundskriv 04/00

OFFENTLIG UTVALG TIL Å UTREDE STATUS OG OPPGAVER FOR FOLKEHØGSKOLEN


FHSR-rundskriv 03/00

HVA KOSTER DET Å GÅ PÅ FOLKEHØGSKOLE – HVILKE OPPLYSNINGER GÅR SKOLENE UT MED?


FHSR-rundskriv 02/00 OVERSIKT OVER RUNDSKRIV I 1999

FHSR-rundskriv 01/00

REKTORMØTET – ENDRINGER I PROGRAMMET

  

 
 

Folkehøgskolerådet 
Besøksadresse: Øvre Vollgate 13
Postadresse: Postboks 420 Sentrum, 0103 Oslo
Telefon: 22 47 43 00 - Telefaks: 22 47 43 01

E-post:
fhsr@folkehogskole.no