Om Rundskriv Lov og forskrifter Råd og utvalg PU-arbeid Folkehøgskolen fra A til Å Fond og stipendier  
 

  
 

  

  

  

 

Folkehøgskolerådet er folkehøgskolenes politiske organ. Her er skolene og organisasjonene representert, og rådet forvalter folkehøgskolens interesser.

Oversikt over OT-koordinatorer i alle landets fylker
Tall fra SSB viser at om lag en tredel av elevene på folkehøgskole ikke har startet eller fullført videregående opplæring (VGO).
Les mer 27.02.2018
Vedlegg

Invitasjon til regionale introduksjonsmøter med ny sekretær/daglig leder i Folkehøgskolerådet
Folkehøgskolerådets nye sekretær og daglige leder Christian Tynning Bjørnø, tiltrer stillingen 1.2.2018.
Les mer 27.02.2018

Økonomianalyse
Vedlagt følger "Økonomianalyse for 2017" med veiledning.
Les mer 27.02.2018

Vedlegg

Folkehøgskolene - diverse frister
Vedlagt følger tre sider som er ment å være til hjelp for rektor og administrasjonen i driften av skolen.
Les mer 14.01.2018

Lønnsutvikling/lønnsutgifter
For å kunne gi et riktig bilde av folkehøgskolenes utgifter, er det viktig å få en oversikt over lønnsutviklingen/lønnsutgiftene.
Les mer 14.01.2018
Vedlegg

Folkehøgskolerådets utregning av tilskudd 2018
Les mer 13.12.2017

Garantibeløp fra elever utenfor EU/EØS
Folkehøgskolerådet viser til tidligere rundskriv vedrørende garantibeløp fra elever utenfor EU/EØS-området.
Les mer 28.11.2017
English

Budsjettforlik og kortkurs
I merknadene til budsjettforliket heter det: Stortinget ber regjeringen gå i dialog med folkehøyskolene med sikte på å finne en mdoell for å fase ut tilskudd til kortkurs der grunnbevilgningen i så fall økes tilsvarende"
Les mer 28.11.2017

Enighet om forslag til statsbudsjett
Regjeringspartiene, KrF og Venstre har forhandlet seg frem til en enighet om et forslag til budsjett for 2018.
Les mer 22.11.2017


 
 
 
 

Flere av dokumentene på disse sidene er lagret som PDF-filer, og du trenger Acrobat Reader versjon 4,0 eller nyere for å åpne dokumentene. Programmet er gratis og kan lastes ned her. 
 
 

Folkehøgskolerådet 
Besøksadresse: Øvre Vollgate 13
Postadresse: Postboks 420 Sentrum, 0103 Oslo
Telefon: 22 47 43 00 - Telefaks: 22 47 43 01

E-post:
fhsr@folkehogskole.no