Om Rundskriv Lov og forskrifter Råd og utvalg PU-arbeid Folkehøgskolen fra A til Å Fond og stipendier  
 

  
 

  

  

  

 

Folkehøgskolerådet er folkehøgskolenes politiske organ. Her er skolene og organisasjonene representert, og rådet forvalter folkehøgskolens interesser.

 
Renteutgifter
Folkehøgskolerådet trenger noen flere opplsyninger for å kunne vurdere skolenes renteutgifter. Vi vil gjerne ha en oversikt før vi fastsetter rentesatsen på husleiegrunnlaget.
Les mer 08.06.2017

Oppholdspenger 2018/19
Det nærmer seg tidspunktet for vurdering av elevbetaling for skoleåret 2018/19. Folkehøgskolerådet ønsker å hjelpe skolene med dette.
Les mer 08.06.2017

Husleietilskudd - retningslinjer
Vedlagt følger retningslinjer for tildeling av husleietilskudd.
Rundskrivet erstatter FHSRr-skriv 9/16-
Les mer 17.04.17

Økonomianalyse
Vedlagt følger "Økonomianalyse for 2016" med veiledning. Undersøkelsen er utformet på samme måte som undersøkelsen for 2015 og vi gjør oppmerksom på de forskjellige fanene i vedlegget.
Les mer 09.03.17
Vedlegg

Stillinger og lønn i folkehøgskolen
Vedlagt følger et oppsett av de innsamlede dataene når det gjelder lønn op folkehøgskolene. Dataene baserer seg på innsendte tall fra skolene, FHSR r-skriv 2/17.
Les mer 09.03.17

Folkehøgskolene - Diverse frister
Vedlagt følger tre sider som er ment å være til hjelp for rektor og administrasjonen i driften av skolen.
Les mer 15.01.2017

Oversikt over OT-koordinatorer i alle landets fylker
Tall fra SSB viser at en tredel av elevene på folkehøgskole ikke har startet eller fullført videregående opplæring (VGO)
Les mer 15.01.2017

 
 
 
 

Flere av dokumentene på disse sidene er lagret som PDF-filer, og du trenger Acrobat Reader versjon 4,0 eller nyere for å åpne dokumentene. Programmet er gratis og kan lastes ned her. 
 
 

Folkehøgskolerådet 
Besøksadresse: Øvre Vollgate 13
Postadresse: Postboks 420 Sentrum, 0103 Oslo
Telefon: 22 47 43 00 - Telefaks: 22 47 43 01

E-post:
fhsr@folkehogskole.no