Om Rundskriv Lov og forskrifter Råd og utvalg PU-arbeid Folkehøgskolen fra A til Å Fond og stipendier  
 

  
 

  

  

  

 

Folkehøgskolerådet er folkehøgskolenes politiske organ. Her er skolene og organisasjonene representert, og rådet forvalter folkehøgskolens interesser.

Fravær og omgjøring av utdanningslån til stipend for folkehøgskoleelever
Folkehøgskolerådet har det siste halvåret vært i dialog med Kunnskapsdepartementet når det gjelder fravær og omgjøring av utdanningslån til stipend for folkehøgskoleelever.
Les mer 27.06.17

Renteutgifter
Folkehøgskolerådet trenger noen flere opplsyninger for å kunne vurdere skolenes renteutgifter. Vi vil gjerne ha en oversikt før vi fastsetter rentesatsen på husleiegrunnlaget.
Les mer 08.06.2017

Oppholdspenger 2018/19
Det nærmer seg tidspunktet for vurdering av elevbetaling for skoleåret 2018/19. Folkehøgskolerådet ønsker å hjelpe skolene med dette.
Les mer 08.06.2017

Husleietilskudd - retningslinjer
Vedlagt følger retningslinjer for tildeling av husleietilskudd.
Rundskrivet erstatter FHSRr-skriv 9/16-
Les mer 17.04.17

Økonomianalyse
Vedlagt følger "Økonomianalyse for 2016" med veiledning. Undersøkelsen er utformet på samme måte som undersøkelsen for 2015 og vi gjør oppmerksom på de forskjellige fanene i vedlegget.
Les mer 09.03.17
Vedlegg

Stillinger og lønn i folkehøgskolen
Vedlagt følger et oppsett av de innsamlede dataene når det gjelder lønn op folkehøgskolene. Dataene baserer seg på innsendte tall fra skolene, FHSR r-skriv 2/17.
Les mer 09.03.17

 
 
 
 

Flere av dokumentene på disse sidene er lagret som PDF-filer, og du trenger Acrobat Reader versjon 4,0 eller nyere for å åpne dokumentene. Programmet er gratis og kan lastes ned her. 
 
 

Folkehøgskolerådet 
Besøksadresse: Øvre Vollgate 13
Postadresse: Postboks 420 Sentrum, 0103 Oslo
Telefon: 22 47 43 00 - Telefaks: 22 47 43 01

E-post:
fhsr@folkehogskole.no