Om Rundskriv Lov og forskrifter Råd og utvalg PU-arbeid Folkehøgskolen fra A til Å Fond og stipendier  
 

  
 

  

  

  

 

Folkehøgskolerådet er folkehøgskolenes politiske organ. Her er skolene og organisasjonene representert, og rådet forvalter folkehøgskolens interesser.

Utlysning daglig leder folkehøgskolerådet
Nåværende leder går av for aldersgrensen etter 21 års virke og vi søker hans etterfølger.
Les mer 13.10.2017

Forslag til statsbudsjett 2018
Regjeringen Solberg har lagt fram sitt forslag til statsbudsjett for 2018.
Les mer 13.10.2017

Refusjonskrav for vikarutgifter for arbeid for tillitsvalgt
Folkehøgskolerådet forvalter, på vegne av skolene midler til vikar for tillitsvalgt (j.fr. FHSR r-skriv 2/06).
Les mer 02.10.2017
Vedlegg

 
 
 
 

Flere av dokumentene på disse sidene er lagret som PDF-filer, og du trenger Acrobat Reader versjon 4,0 eller nyere for å åpne dokumentene. Programmet er gratis og kan lastes ned her. 
 
 

Folkehøgskolerådet 
Besøksadresse: Øvre Vollgate 13
Postadresse: Postboks 420 Sentrum, 0103 Oslo
Telefon: 22 47 43 00 - Telefaks: 22 47 43 01

E-post:
fhsr@folkehogskole.no