Til hovedinnhold

Folkehøgskoleelever utvikler samarbeidskompetanse

En NTNU-rapport som kom i 2010 viste at en viktig lærdom man sitter igjen med etter et år på folkehøgskole er samarbeidskompetanse. Denne kompetansen er etterspurt i det moderne arbeidslivet, og nesten enhver stillingsannonse inneholder ord som samarbeid, kontaktskapende, relasjonsorientert eller teamarbeid.

Utdanningsminister Kristin Halvorsen får overlevert forskningsrapporten

Utdanningsminister Kristin Halvorsen får overlevert forskningsrapporten

Rapporten om utbytte av folkehøgskole ble utført av Program for lærerutdanning og NTNU Samfunnsforskning og overlevert daværende kunnskapsminister Kristen Halvorsen i august 2010. Rapporten viste at personlig modning, utvikling av selvverd og mestringsforventning, sosial læring og forberedelse til utdanning er det viktigste utbyttet av et år i folkehøgskolen.
Les mer om forskningsrapporten ved å følge lenken under. Der kan også hele rapporten lastes ned.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rapporter_planer/rapporter/2010/rapport-om-elevers-utbytte-av-forlkehogs.html?id=613095