Skriv ut denne siden

Digitale bilder & pc.

Fagets/linjens innhold
Del av seminarmenyen. Du kan velge mellom mer enn 50 seminarer, 4 ganger i løpet av året!
Kurstype
Valgfag
REISESKOLEN i Ålesund - Den eneste i sitt slag!
Borgund Folkehøgskole
Hatleholen
6012 Ålesund
Tlf: 70177600
admin@borgund.fhs.no Rektor: Sven Wågen Sæther
Skolens hjemmeside
Elevplasser: 110
Gj.snittsalder: 19

Skolen eies av:
Sunnmøre Indremisjon

Skolen er tilknyttet:
Informasjonskontor for kristen folkehøgskole
Sist oppdatert: 17.12.13