Hopp over til innholdet

Digitale bilder & pc.

Fagets/linjens innhold
Del av seminarmenyen. Du kan velge mellom mer enn 50 seminarer, 4 ganger i løpet av året!
Kurstype
Valgfag
Borgund Folkehøgskole
Hatleholen
6012 Ålesund
Tlf: 70177600
Rektor: Sven Wågen Sæther
Elevplasser: 110
Gj.snittsalder: 19

Skolen eies av:
Sunnmøre Indremisjon

Skolen er tilknyttet:
Informasjonskontor for kristen folkehøgskole
Skolens nettside
Sist oppdatert: 23.09.16