Hopp over til innholdet

Garving -og skinnarbeid

Fagets/linjens innhold
Lær å berede og garve skinn fra grunnen. Mest beredning av saueskinn, geiteskinn og kaninskinn med ulike metoder. Avhåring av skinn som deretter garves med bark eller fett.
Ulike skrapeteknikker, konservering og praktisk kjemi.
Kurstype
Valgfag
Fosen folkehøgskole
Rissa
7100 Rissa
Tlf: 73 85 85 85
Rektor: Wiggo Sten Larsen
Elevplasser: 62
Gj.snittsalder: 21

Skolen eies av:
Fosen folkehøgskolelag

Skolen er tilknyttet:
Informasjonskontoret for folkehøgskolen
Skolens nettside
Sist oppdatert: 08.10.15