Hopp over til innholdet

Tilrettelagt undervisning for elever med lærevansker

Fagets/linjens innhold
Tilrettelagt individuell undervisning ledet av musikkterapeuter.
Individuell undervisning på et hovedinstrument.
Nyttig informasjon
Før opptak blir eleven invitert til et besøk på skolen.
Spesielle kostnader
Timer til spesialundervisning kommer i tillegg til kost og losji.
Dekkes ofte av off.instanser
Kurstype
Helårs