Hopp over til innholdet

Tilrettelagt undervisning

Fagets/linjens innhold

Tilrettelagt individuell undervisning ledet av musikkterapeuter.
Alle får individuell undervisning på et hovedinstrument med skolens faste instrumentallærere. Eleven er integrert i bomiljøet og deltar i de ensembler og undervisningstimer hvor de passer naturlig inn etter veiledning fra lærerne.
De elevene som har behov for det får boveiledning og støttekontakter. Dette skjer etter en individuell vurdering.

Nyttig informasjon

Inntak skjer etter et intervju. Prosessen starter gjerne før jul, siden det trengs ekstra tid til å utarbeide faglig opplegg, og søke støtte fra NAV

Studietur

Hele skolen reiser på skoletur til Budapest i april

Spesielle kostnader

Timer til spesialundervisning kommer i tillegg til kost og losji.
Dekkes ofte av NAV eller utdanninskontoret.

Søkesituasjon for faget
Det er fullt for 2016-17, men ta gjerne kontakt. Siden inntaksprosessen tar noe lengre tid enn for elever som tas inn på ordinære vilkår, er det best å søke ekstra tidlig.
Startdato
20.08.16
Sluttdato
13.05.17
Kurstype
Helårs