Skriv ut denne siden

Tilrettelagt undervisning for elever med lærevansker

Fagets/linjens innhold
Tilrettelagt individuell undervisning ledet av musikkterapeuter.
Individuell undervisning på et hovedinstrument.
Nyttig informasjon
Før opptak blir eleven invitert til et besøk på skolen.
Spesielle kostnader
Timer til spesialundervisning kommer i tillegg til kost og losji.
Dekkes ofte av off.instanser
Kurstype
Helårs
Send inn søknad her Send inn søknad her
Med mennesket og musikken i sentrum
Toneheim Folkehøgskole
Marmorvn. 15
2322 Ridabu
Tlf: 62 54 05 00
post@toneheim.no Rektor: Jon Krognes
Skolens hjemmeside
Elevplasser: 170
Gj.snittsalder: 19,5

Skolen eies av:
Toneheim Høgskolelag

Skolen er tilknyttet:
Informasjonskontoret for folkehøgskolen
Sist oppdatert: 24.01.14