Hopp over til innholdet

Aktiv! Fritid. Botrening - Spaina

Fagets/linjens innhold

Å flytte hjemmefra kan noen ganger være som ekstremsport. Det krever mot og vilje til å pushe grenser - egne grenser. Da kan det være trygt og godt å være i et åpent og støttende miljø. På Aktiv! Fritid. Botrening - Spania blir du møtt som den du er, der du er. Her er vi forberedt på å gi deg et opplegg som passer til dine behov. Med fokus på aktivitet blir du utfordret på alle sider av livet. Personlig utvikling - ferdigheter - deltakelse - venner. Å ha gode ferdigheter og vaner, også matvaner, gir god hjelp til å mestre hverdagen. Minst like viktig er det sosiale, å kjenne seg akseptert, å kunne bidra og delta som likeverdig sammen med andre. Det skaper trivsel og grobunn for vekst. På skolen bor du på internat sammen med de andre elevene. På dagtid deler du skolehverdag med de andre. Skolen og linja legger stor vekt på uteliv, korte og lengre turer i skog og mark, også overnattingsturer. Her må alle delta. Det er ikke valgfritt. I tillegg til linjeaktivitetene deltar du også på fellesfag og valgfag. Også på fritida er du sammen med andre på turer, i lek og idrett. Her får du hjelp også til å ta vare på kroppen og helsa som skal følge deg resten av livet. Aktiv-linjas reisemål er Spania. På denne reisa får du øvelse i nettopp det - å reise. Også her for du være sammen med andre, oppleve mye nytt, vise hensyn overfor andre, spise god og fremmed mat, være i aktivitet på stranda, gå i butikken og spise på restaurant, snakke spansk (?) eller kanskje engelsk og mye annet!

Studietur

Linjeturen går til Spania etter vinterferien.

Spesielle kostnader

Linjeutgifter 39.000,-. Se skolens samlede prisoversikt på hjemmesiden.

Spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede
Ja
Startdato
20.08.2017
Sluttdato
12.05.2018
Kurstype
Helårs
Folkehøgskolen Nord-Norge
Trøssen
9440 Evenskjer
Tlf: 77089930
Rektor: Rolf Steffensen
Elevplasser: 70
Gj.snittsalder: 20

Skolen eies av:
Norges KFUK/KFUM

Skolen er tilknyttet:
Informasjonskontoret for folkehøgskolen
Skolens nettside
Sist oppdatert: 24.09.16