Hopp over til innholdet

På egne bein

Fagets/linjens innhold
For deg som vil klare mest mulig selv - Stikkord her blir, kommunikasjon, fysisk aktivitet, kjøkkentrening, sosialisering og beskjeftigelse.

ADL-treningen på På Egne Bein kombineres med deltagelse på andre linjer i kortere perioder. Samarbeidet med andre linjer kan også tenkes å være knyttet mer opp til elevens konkrete behov.
Nyttig informasjon
For å få vite om dine behov passer inn på linja, kan du kontakte skolen.
Studietur
På egne bein reiser også på en linjetur.
Spesielle kostnader
Linjeutgifter 25.000,-
Søkesituasjon for faget
På denne linja tar vi opp 6 elever skoleåret 2015-2016.
Spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede
Ja
Startdato
21.08.2016
Sluttdato
13.05.2017
Kurstype
Helårs
Soltun Folkehøgskole
Trøssen
9440 Evenskjer
Tlf: 77089930
Rektor: Marit E. Hetmann
Elevplasser: 70
Gj.snittsalder: 20

Skolen eies av:
KFUK/KFUM

Skolen er tilknyttet:
Informasjonskontoret for folkehøgskolen
Skolens nettside
Sist oppdatert: 13.11.15