Hopp over til innholdet

Arbeid i praksis

Fagets/linjens innhold
Arbeid i praksis er primært et tilbud til andre års elever som allerede har hatt et vanlig folkehøgskole år hos oss, andre kan også søke.
Arbeid i praksis linja vil gi elevene arbeidstrening og utprøving innen ulike arbeidsområder, slik at de har en bedre forutsetning for å velge hva de ønsker å arbeide med i framtiden. Elevene vil få veiledning og opplæring i å være i en arbeidssituasjon.

Etter endt skoleår vil de stå bedre rustet for et framtidig yrkesliv. I løpet av våren skrives det en uttalelse på hver enkelt elev som gir en beskrivelse av hvilke arbeidsoppgaver eleven har hatt og hvordan eleven fungerer i arbeidssituasjonen.

I tillegg til praktisk arbeidstrening vil de få teoretisk opplæring og veiledning innenfor tema:
Arbeid
Du som arbeidstaker, arbeidsmiljø, HMS arbeid, hygiene, førstehjelp, lover og regler i arbeidslivet, stønad fra nav, skatt, arbeidsmarkedstiltak og ekskursjoner.

Bolig
Boformer, økonomi, personlig økonomi, husholdning, stell av klær, renhold, innkjøp, kosthold og helse.

Fritid
Hvordan planlegge og disponere fritida.

Emner:
Baking
Kafédrift
Bilpleie
Praktisk arbeid

Kriterier for opptak til arbeid i praksis
«Arbeid i praksis» er for elever som vi mener vil ha faglig utbytte av tilbudene som gis på linja.
Sosial tilpasning, deltagelse og samarbeidsevne vil bli vurdert.
Eleven må være selvhjulpen i de daglige gjøremål.
Nyttig informasjon
Ved å prøve deg innenfor flere arbeidsfelt har du bedre forutsetning for å velge hva du har lyst til å drive med i framtida. Arbeidstreningstilbudet bør være et ledd i elevens attføringsplan.
Kurstype
Helårs
Peder Morset folkehøgskole
Fossan
7584 Selbustrand
Tlf: 73 81 20 00
Rektor: Einar Hermansen
Elevplasser: 68
Gj.snittsalder: 21,1

Skolen eies av:
Peder Morset Stiftelse

Skolen er tilknyttet:
Informasjonskontoret for folkehøgskolen
Skolens nettside
Sist oppdatert: 18.08.15