Hopp over til innholdet

Arbeid i praksis

Fagets/linjens innhold
Denne linja er fortrinnsvis beregnet på elever som går et andreår ved Peder Morset folkehøgskole, og den kan sees som en forberedelse til et fremtidig arbeidsliv. Eleven kan få erfaring fra følgende områder:
Bakeri
Monteringsarbeid
Kafédrift
Bilpleie
Vaktmesterassistent
Kjøkkenassistent
Renhold
TV-produksjon
m.m.

I tråd med skolens profil vil du få svært mye erfaring i aktiviteter sammen med veldig mange forskjellig typer mennesker. Dette betyr at i tillegg til den rent faglige kompetansen du får innenfor de fagfelta du er innom, lærer du samtidig mye(!) om toleranse, likeverd, samarbeid, fellesskap, inkludering etc. Faglig, personlig og sosial TOTALkompetanse som ingen andre skoler kan gi. Garantert ;-)
Nyttig informasjon
Ved å prøve deg innenfor flere arbeidsfelt har du bedre forutsetning for å velge hva du har lyst til å drive med i framtida. Arbeidstreningstilbudet bør være et ledd i elevens attføringsplan.
Kurstype
Helårs
Peder Morset folkehøgskole
Fossan
7584 Selbustrand
Tlf: 73 81 20 00
Rektor: Einar Hermansen
Elevplasser: 68
Gj.snittsalder: 21,1

Skolen eies av:
Peder Morset Stiftelse

Skolen er tilknyttet:
Informasjonskontoret for folkehøgskolen
Skolens nettside
Sist oppdatert: 29.08.14