Om Rundskriv Lov og forskrifter Råd og utvalg PU-arbeid Folkehøgskolen fra A til Å Fond og stipendier  
 

  
 

  

  

  

 

Folkehøgskolerådet er folkehøgskolenes politiske organ. Her er skolene og organisasjonene representert, og rådet forvalter folkehøgskolens interesser.

Økonomianalyse
Vedlagt følger "Økonomianalyse for 2016" med veiledning. Undersøkelsen er utformet på samme måte som undersøkelsen for 2015 og vi gjør oppmerksom på de forskjellige fanene i vedlegget.
Les mer 09.03.17
Vedlegg

Stillinger og lønn i folkehøgskolen
Vedlagt følger et oppsett av de innsamlede dataene når det gjelder lønn op folkehøgskolene. Dataene baserer seg på innsendte tall fra skolene, FHSR r-skriv 2/17.
Les mer 09.03.17

Folkehøgskolene - Diverse frister
Vedlagt følger tre sider som er ment å være til hjelp for rektor og administrasjonen i driften av skolen.
Les mer 15.01.2017

Oversikt over OT-koordinatorer i alle landets fylker
Tall fra SSB viser at en tredel av elevene på folkehøgskole ikke har startet eller fullført videregående opplæring (VGO)
Les mer 15.01.2017

Lønnsutvikling og lønnsutgifter
For å kunne gi et riktig bilde av folkehøgskolenes utgifter, er det viktig å få en oversikt over lønnsutviklingen/lønnsutgiftene.
Les mer 09.01.2017

Vedlegg

Statsstilskudd og tilskuddsbrev for 2017
Folkehøgskolerådet viser til melding fra Utdanningsdirektoratet om at tilskuddsbrevet for 2017 nå er tilgjengelig for den enkelte folkehøgskolen på direktoratets nettside.
Les mer 09.01.2017

 
 
 
 

Flere av dokumentene på disse sidene er lagret som PDF-filer, og du trenger Acrobat Reader versjon 4,0 eller nyere for å åpne dokumentene. Programmet er gratis og kan lastes ned her. 
 
 

Folkehøgskolerådet 
Besøksadresse: Øvre Vollgate 13
Postadresse: Postboks 420 Sentrum, 0103 Oslo
Telefon: 22 47 43 00 - Telefaks: 22 47 43 01

E-post:
fhsr@folkehogskole.no