Til hovedinnhold

Folkehøgskolene best for tredje år på rad

Forventingene til folkehøgskolen er høye, og de blir mer enn innfridd. Dette viser en undersøkelse blant fjorårets elever på de norske folkehøgskolene. For tredje gang er folkehøgskolene med i en stor undersøkelse om brukernes tilfredshet med høyere utdanning. Undersøkelsene er gjort av det uavhengige analysebyrået EPSI.

 

Tilfredshet med ulike skoleslag

Tilfredshet med ulike typer høyere utdanning

 

Det er oppmuntrende å se at gode tall er blitt enda bedre, sier daglig leder i informasjonskontoret for folkehøgskolen, Dorte Birch.

I sammenligning med andre utdanninger på universitets- og høgskolenivå skårer folkehøgskoleelevene høyest på de aller fleste indikatorene. Tilfredsheten med lærernes kompetanse er meget stor. Forspranget på de andre utdannelsene er likevel størst på det sosiale og mellommenneskelige området. Opplevelsen av personalets engasjement, tilgjengelighet og imøtekommenhet skårer høyest, sammen med opplevelsen av det sosiale miljøet på skolen.

– Med dette resultatet så er det tydelig at folkehøgskolene skiller seg ut med en elevtilfredshet som er meget høy. I følge elevene har folkehøgskolene et godt faglig innhold, et engasjert og kompetent personale og relevante studieturer, forteller Fredrik Høst, daglig leder i Epsi Norge. – Dette i kombinasjon med et godt sosialt miljø på folkehøgskolene bidrar til at elevene er meget godt fornøyd.

Fredrik Høst fra EPSI

Med dette resultatet så er det tydelig at folkehøgskolene skiller seg ut med en elevtilfredshet som er meget høy, sier Fredrik Høst fra EPSI

Les rapporten fra EPSI her

 

Kommentarer